KONGREYE DAVET


 

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi’ni 12-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Starlight Resort Hotel Antalya'da düzenleyeceğimizi sizlere duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kongremizi, ilk iki kongrede olduğu gibi, yine Sağlık Bakanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,DSİ ve İLBANK işbirliğinde düzenleyeceğiz.

Bilindiği üzere kongrelerimiz ilke olarak “Suya Dair Her Şey” temasını benimsemiştir. Suyu, sağlığa dokunan her yönüyle ele aldığımız Su ve Sağlık Kongresi, ilkinden itibaren ülkemizden ve yurt dışından pek çok kurum/kuruluş ve sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenmektedir. Çünkü su, yaşam için sahip olduğumuz en önemli doğal kaynaklardan birisidir.

Yeryüzünün 3/4’ünün sularla kaplı olmasına rağmen insani tüketim amaçlı kullanılabilecek su kapasitesi, var olanın %1’inden daha düşüktür. Hızla artan dünya nüfusu, kentleşme, sanayileşme ve tarımsal faaliyetler bir yandan su kaynaklarında azalmaya, diğer yandan kirlenmeye neden olmaktadır. Günümüzün en önemli gündem konularından birisi olan iklim değişikliği de su kaynaklarını olumsuz etkilemektedir.

Suyun yokluğu, azlığı ve kalitesi, doğrudan ya da dolaylı olarak insan sağlığını etkileyen sonuçlara neden olmaktadır. Yanı sıra su yönetimi, kamu ya da özel, pek çok sektör/kurum/kuruluşun işbirliği içerisinde, çok paydaşlı bir yaklaşımla çalışmasını gerektiren bir sorumluluk alanıdır.

Kongre temasına uygun olarak katılımcı hedef kitlesini, bilimsel ve hizmetsel anlamda “Su İle İlgilenen Herkes” oluşturmaktadır. Katılımcı hedef kitlesi arasında başta sağlık ve tıp alanında çalışan akademisyenler olmak üzere, su bilimleri mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya, biyoloji, hidroklimatoloji ve ziraat alanlarında çalışan tüm akademisyenler; belediyeler, il özel idareleri, ambalajlı su üreticileri ve sanayicileri, su ürünleri üretici ve satıcıları, yüzme havuzu ve kaplıca işletmecileri, su kalitesi izlemesi yapanlar, su dezenfektanlarını üreten ve satanlar ile sivil toplum kuruluşları sayılabilir.

Kongremiz ülkemizin bulunduğu coğrafyada, su-insan-sağlık ilişkisine çok paydaşlı yaklaşımla vurgu yapan örnek bir organizasyon olarak yer almaktadır.

Kongre kapsamında düzenlediğimiz yarışmalar, sergiler ve oluşturduğumuz kongre ormanı da sosyal sorumluluk çalışmalarının çok güzel örnekleri olmuştur.

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi’ni de sizlerin katılımı ve katkılarıyla, zengin bilimsel içerik ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirmek istiyoruz. Bilimsel ve hizmetsel anlamda su ile ilgilenen herkesi, suya dair her şeyi konuşmak üzere Kongremize davet ediyoruz.KONGREYE KALAN SÜRE
DUYURULAR
  • 'Suya Dair' özgün sloganlarınızı bekliyoruz.Son katılım tarihi 01 Kasım 2019. Katılım için tıklayınız.
  • Su ve Sağlık Kongresi fotoğraflarınızla renkleniyor.Son katılım tarihi 04 Ekim 2019 saat 23:00. Fotoğraflarınızı göndermek için tıklayınız.
  • Kongremizde sunulan 15 bildiri yapılacak değerlendirme sonrasında Science Citation Index Expanded'da indekslenen JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY (JEPE)'de yayım hakkı kazanacaktır.
  • Kongremizde sunulan 60 bildiri yapılacak değerlendirme sonrasında ulusal ve uluslararası alan indekslerinde dizinlenen TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ'nde yayım hakkı kazanacaktır.
  • Kongremizde sunulan 50 bildiri yapılacak değerlendirme sonrasında ulusal ve uluslararası alan indekslerinde dizinlenen AQUATIC SCIENCES AND ENGINEERING'de yayım hakkı kazanacaktır.
  • Kongremizde sunulan 60 bildiri yapılacak değerlendirme sonrasında ulusal ve uluslararası alan indekslerinde dizinlenen TURKISH JOURNAL OF OCCUPATIONAL / ENVIRONMENTAL MEDICINE AND SAFETY'de yayım hakkı kazanacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER
Son bildiri gönderim tarihi: 30 Ağustos 2019
Erken kayıt son günü: 30 Ağustos 2019
Fotoğraf yarışması son katılım tarihi: 04 Ekim 2019
Fotoğraf yarışması seçici kurulunun toplanması ve sonuçların bildirimi: 11 Ekim 2019
Slogan yarışması son katılım tarihi: 01 Kasım 2019
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR