KABUL EDİLEN SÖZLÜ BİLDİRİLER
Bildiri Başlığı Yazar(lar)
Doğal Kaynak Suyunda Hızlı Mikrobiyal Analiz Yöntemi: EZ-Fluo Dilan Deniz, Suzan Musa
Doğal Kaynak Su Dolum Tesislerinde Mikrobiyolojik Kontaminasyon Sebeplerinin Araştırılması Erol Aydın
LC-MSMS ile Ambalajlanmiş İçme Suyunda Akrilamid Tayini Soner Akgün, İsmail Sunar
A Disposable Electrochemical Assay For The Detection Of Environmental Hormone Bisphenol A Based On Poly (CTAB)/MWCNTS Composite Gülçin Bolat, Yeşim Tuğce Yaman, Serdar Abacı
Marketlerde Satılan Erişilebilirliği Kolay 16 Ambalajlı İçme Suyunun Bazı İnorganik Parametrelerinin Ve Raf Ömrünün Mikrobiyal Kalite Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Nesrin Dursun
Derin Göllerdeki Ötrofikasyon Sürecinin Simülasyonu İçin Sistem Dinamiği Tabanlı Bir Yazılımın Geliştirilmesi Ali Ertürk, Cenk Gürevin, Meriç Albay
Farklı Orman Ekosistemlerine Ait Ölü Örtülerin Bazı Su Kalitesi Parametreleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi (Andırın-Akifıye Orman İşletme Şefliği Örneği) Emre Babur, Turgay Dindaroğlu, Cafer Hakan Yılmaz, Muhammet Raşit Sünbül
GS-MS Purge & Trap Metodu İle Nihai Suda Trihalometan (Thm) Analizi İsmail Sunar
SBSE Tekniği İle Yer Üstü Sularında GC-MSMS Cihazında Sipermetrin  Analizi Mahmut Kopan, İsmail Sunar
Ülkemızde İçme Suyu Arıtıma Tesislerinde Karşılaşılan Tipik Operasyonel Sorunlar Mehmet Kitiş
A Research On Firms Producing Small-Scale Treatment Plants in Water And Wastewater Sector Ahmet Altın, Hasan Tezcan Uysal, Süreyya Altın
İçme ve Kullanma Suyu Geri Kazanımında Su Arıtma Tesislerinden Beklentilerin Önceliklendirilmesi Aslıhan  Yıldız, Ertuğrul Ayyıldız, Alev Taşkın Gümüş, Coşkun Özkan
Atıksu Arıtma Tesisleri Performans Analizi: Türkiye Örneği Aslıhan Yıldız, Ertuğrul Ayyıldız, Alev Taşkın Gümüş, Coşkun Özkan
Atıksu Arıtımı, Atıksu Deşarjı, Su Kırlılığı Ve Halk Sağlığı: Trabzon İli Örneğı Osman Üçüncü
Investigation Of The Treatment Performance Of Natural Treatment Systems in Small Villages: The Case Of Bursa Berrak Erol Nalbur, Özcan Yavaş
Su Deyimleri İçin Bir İçerik Analizi: Dildeki Su Yansımaları Cihad Dündar
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Günlük Su Tüketimi ve Etkili Faktörler Burcu Daysal, Gülay Yılmazel
2017 ve 2018 Yıllarında Medyada Sunulan Balık Çiftliği ve Kafes Balıkçılığı Haberlerinin Değerlendirilmesi Mehmet Uyar, Elif Nur Yıldırım Öztürk, Tahir Kemal Şahin
Su Okuryazarlığının Geliştirilmesinde Bir Kaynak Olarak Projectwet Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Nazihan Ursavaş
Muğla İli Menteşe İlçesi’ndeki Okullarda Su Yönetimi Şehbal Yeşilbaş, Metin Pıçakçıefe, Muhammet Onur Vatandaş, Hüseyin Eren Duman
Balıkçıların Kan ve Serum Örneklerinde Bazı Ağır Metal – Eser Element Düzeylerinin Değerlendirilmesi Derya Çamur, Murat Topbaş, Hüseyin İlter, Meriç Albay, Ferruh N. Ayoğlu, Murat Can, Ahmet Altın, Yusuf Demirtaş, Büşra Parlak Somuncu, Fatih Aydın, Bilgehan Açıkgöz
Preliminary Results in The Assessment of Water Quality Using Benthic Diatoms in The Coasts Of Marmara Sea Aydın Kaleli, Latife Köker, Reyhan Akçaalan Albay
Ambalaj Atıkları Yönetiminde Depozito Uygulaması İlkim Yiğit
Jeotermal Enerji, Türkiye ve Dünyadaki Durum Gökhan Buluş
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İçme Suyu Tüketimi Üzerine Etkisi Emre Keleş, Gülay Yılmazel, Dilek Ener, Melis Naçar, Zeynep Baykan
Çorum İlinde Adolesanların Günlük Su Tüketimi ve  Beslenme Örüntüsü Gülay  Yılmazel, Serpil Bozdoğan
Farklı Öğretim Programlarının Su Kazanımları Açısından İncelenmesi Nazihan Ursavaş, Ebru Alpay
Giresun İl Merkezi Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının İçme Suyu Tercihleri Emine  Ayhan , Özkan Özay
Trabzon İli Ortahisar İlçesindeki İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinde Su Tüketimi Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Büşra Parlak Somuncu, Murat Topbaş, Kübra Şahin, Cansu Ağralı Gündoğmuş, Gözde Üstündağ, İrem Dilaver, Yusuf Emre Bostan, Gamze Çan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine (Gebe Polikliniği) Başvuran Gebelerde Su Tüketimi ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Murat Topbaş, İrem  Dilaver, Büşra Parlak Somuncu, Kübra Şahin, Medine Gözde Üstündağ, Cansu Ağralı Gündoğmuş, Gamze Çan, Nazım Ercüment Beyhun
Konya İli Meram İlçesinde Mavi Tünel İçme Suyu Projesiyle Şebekelere Verilen Sulardaki  İletkenlik, Toplam Sertlik ve Serbest Klor  Düzeylerinin 2016 Yılı Değerlerleriyle Karşılaştırılması Lütfi Saltuk Demir, Saniye Bilge Altınay, Sevda Mutlu, Ayşe Can, Yusuf Kenan Boyraz, Mehmet Uyar, Yasemin Durduran, Tahir Kemal Şahin
Farklı Arazi Kullanımlarının Kimyasal Su Kalitesi Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması (Başkonuş-Meydan Göleti Havzası Örneği) Emre Babur, Ömer Süha Uslu, Cafer Hakan Yılmaz, Muhammet Raşit Sünbül
Gıda Takviyesi Olarak Omega-3 Preparatlarının İçerik Değerlendirmesi Özkan Özden, Nuray Erkan, İdil Can
Investigation Of Operation Costs At An Urban Wastewater Treatment Plant Süreyya Altın, Sevcan Doğru, Ahmet Altın
Chemnitz-Heinersdorf/Almanya Pilot Atıksu Arıtma Tesisinde Biyolojik Azot Ve Fosfor Eliminasyonunda (Isah-Yöntemi) Oluşan Aktif Çamurun Primer Çamur ile Anaerob Mezofilik Stabilizasyonu Üzerine Bir Araştırma Osman Üçüncü
Aktif Çamur Biyoreaktörlerinde Parasetamolün Giderimi Ayşe Özgüven, Tuba Bayram, Dilara Öztürk, Doğukan Alkım Türközü
Evsel Nitelikli Arıtılmış Atıksuların Sulama Suyu Olarak Yeniden Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi F. Olcay Topaç, Öznur Önen Acar
Arıtma Çamuru ve Büyükbaş Hayvan Gübresinin Kompostlanabilirliği Selnur Uçaroğlu, Büşra Özbek
The Investigation Of Helicobacter Pylori DNA in Bottled Drinking Water: A Preliminary Study Fatma Kalaycı Yüksek
Balıkçıların Saç Örneklerinde Bazı Element Düzeylerinin Değerlendirilmesi Yusuf Demirtaş, Murat Topbaş, Derya Çamur, Meriç Albay, Hüseyin İlter, Ferruh N. Ayoğlu, Ahmet Altın, Murat Can, Büşra Parlak Somuncu, Bilgehan Açıkgöz, Fatih Aydın
Water Mıcro-Pollutants: Orıgıns And Results Elif Tuğçe Aksun Tümerkan
Possible Effects of Water Pollution on The Distribution of the Freshwater Fishes Living in The Meriç River Basin Müfit Özuluğ, Özcan Gaygusuz, Çiğdem Gürsoy Gaygusuz, Gülşah Saç
İstanbul İlinde Satışa Sunulan Midye Dolmalardaki Mikroplastik Kirliliği Sedat Gündoğdu, Cem Çevik, Nihan Temiz Ataş
Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitaplarında Yer Alan Hepatit A İle İlgili Çalışmalara Ait Bildirilerin Değerlendirilmesi Mehmet Uyar, Mehtap Yücel, Elif Nur Yıldırım Öztürk
Characterizing Spawning Habitats Of Lessepsian Fishes in An invasion Hotspot, İskenderun Bay Sinan Mavruk, Dursun Avşar
Yetişkinlerde Hidrasyon Bilgisi,  Sıvı Alımı Uygulamaları ve Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi Gülay  Yılmazel, Fevziye Çetinkaya, Ali Ozer
Marmara Bölgesi'ndeki Balıkçıların Genel Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi Murat Topbaş, Yusuf Demirtaş, Büşra Parlak Somuncu
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Su Kullanımı Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Neriman Aydin, Can Demirel, Erkan Bülbül
Malatya İli Akçadağ İlçesinde Yaşayan 15 Yaş Üstü Bireylerin İçme Suyu Tüketim Davranışlarının İncelenmesi Aslı Ayça Yazgan, Serdar Deniz, Erkan Pehlivan
Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Bazı Bölümlerindeki Öğrencilerin Su Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi Derya Çamur, İbrahım Sefa Güneş, Fatma Sena Konyalıoğlu, Gamze Ketrez, Metin Hasde
Dünyanın Damacanası Antarktika Hakkında Öğrencilerin Bilgi ve Farkındalıkları Nazihan Ursavaş, Raif  Kandemir
Türkiye’deki İçme Suyu Yönetimi Fulya Yaycılı, Yakup Karaaslan, Arife  Özüdoğru
İçmesuyu Temin Edilen Kuyu ve Kaynakların Koruma Alanları Nezih Burak Akar
Su Yükü, Sığınmacılar Ve Güvenlik Özlem Aksoy, Cahit Armağan Dilek, Başak Taşeli
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi İçme Kullanma Suyunda Tarıma Bağlı Nitrat Problemi İbrahım İçöz, Sema Kurt, Emel Aliefendioğlu, Çiğdem Sayıklı Şimşek
Su Kaynaklarında Endokrin Bozucu Kimyasalların Yönetimi Esra Şiltu, Aybala Koç Orhon, Sibel Mine Güçver, Bilal Dikmen, Ayşe Dudu Allar Emek, Ceren Eropak, Özlem Karahan Özgün, Oya Okay
Atıksuların Geri Kazanımı Ve Yeniden Kullanımı; Tekirdağ İli Malkara Örneği Dr. İbrahim İçöz, Sema Kurt, Emel Aliefendioğlu, Şimal Kürümoğlu
Gıda İşletmesı Kullanım Sularının Hıjyen Yönünden İncelenmesı: E.Coli, P.Aeroginosa ve Salmonella Spp. Gözde Türköz Bakırcı, Şeyma Kuzu, Nazan Göçer, Aynur Zeyrek
İçme-Kullanma Sularında Rotavirüs Varlığının Epa 1615 Yöntemi ile Tespitinin Uygulanabilirliği Özgül Semizoğlu, Zehra İrem Eriş, Fatma Karadeniz Dursun, Şule Şenses Ergül, Edibe Nurzen Namlı Bozkurt
Havuz Suyu Dezenfektanı Klordioksitin ( ClO2 ) Mikrobiyolojik Etkinliğinin AOAC 965.13  Metodununa Göre Değerlendirilmesi Sevinç Ertaş, Edibe Nurzen Namlı Bozkurt, Ayşe Kavaklı, Şule  Şenses Ergül
Kimyasal Ve Termal Dezentegrasyon İle İşlem Görmüş Aktif Çamurların Biyogaz Oluşturma Potansiyellerinin Değerlendirilmesi Efsun Dindar
Halk Sağlığı Laboratuvarları TS EN ISO/17025 Kapsamında Akreditasyonun Denetim Sonuçlarına Etkisi Oya Poyrazoğlu, Makbule Akbaş, Edibe Nurzen Namlı Bozkurt
Effective Removal Of Hexavalent Chromium By Biochar Prepared From Date (Phoenix Dactylifera) Seed-Stone Erol Pehlivan, Şerife Parlayıcı
Denizel Mikroplastik Kirliliği Ve Zararları İfakat Tülay Çağatay, Kerem Gökdağ
Antalya Körfezi Derin Deniz Balıkçılık Alanları Sedimentlerinin Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi Süleyman Fatih Özmen, Olgaç Güven
Denizel Ortamda Mikroplastik Kirliliğinn Tespitinde Kullanılan Yöntemler ve Antalya Körfezinde Mikroplastik Kirliliğine Yönelik Devam Eden Çalışmalar Olgaç Güven, İdrıs Koraltan, Sinan Mavruk
The Impact Of Polystyrene Microplastics On Physiological Activities Of The Marmara Sea Calanoid Copepods: Preliminary Results Melek İşinibilir Okyar, Leonid Svetlichny, Ezgı E. Türkeri, Ahmet E. Kıdeyş
Doğal Maden Sularından Ve Doğal Kaynak Sularında Orijijnal Saflık (Original Purity) Parametrelerinden Olan Tatlandırıcı Kalıntılarının Analizi Yağmur Oruç
Deprem Sonrası Toplanma Alanlarına İçilebilir Su Dağıtımı Rotalama Problemi Aslıhan Yıldız, Ertuğrul Ayyıldız, Alev Taşkın Gümüş, Coşkun Özkan
En Küçük Kareler Destek Vektör Makinaları Yöntemi Kullanılarak İçme Suyundan Bromat Gideriminin Öngörülmesi Erdal Karadurmuş, Eda Göz, Nur  Taşkın, Mehmet  Yüceer
İnönü Üniversitesi Tıp ve Spor Bilimleri Fakültelerindeki Öğrencilerin İçme Suyu Tercihleri Esra Yiğit, Adem Taha Özdemir, Alper Güngör, Ayşe Gökçe, Ali  Özer
0-24 Aylık Bebeklerin Su Tüketiminde Annelerin Rolü Lütfi Saltuk Demir, Güllü Eren, Tuğçe Sarıtaş, Mehmet Uyar, Yasemin Durduran, Tahir Kemal Şahin
An Evaluation Of Potable Water Supply Quality in Terms of Environmental Health: A Case Study Of Siverek (Şanlıurfa), Turkey İbrahim Bayhan, Mehmet İrfan Yeşilnacar, Ayşegül Demir Yetiş, Engin Tutkun
Ülkemizde Son 10 Yılda İçme ve Kullanma Suyu İle İlişkili Üretilen Tezlerin Değerlendirilmesi Özlem Terzi, Cihad Dündar
Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Su Kullanımı Durumu, Bir Kesitsel Çalışma Elif Ateş, Şükriye Karagöl, Abdullah Kaan Kurt, Turan Set
2009-2018 Yılları Arası On Yıllık Süreç İçinde Dünya Çapında Meydana Gelmiş Kolera Salgınlarının Değerlendirilmesi Mehmet Uyar, Elif Nur Yildirim Öztürk, Tahir Kemal Şahin
Suda Boğulmaya Bağlı Ölümler: Retrospektif Otopsi Çalışması Nazım Ercüment Beyhun, Hüseyin Çetin Ketenci, Medine Gözde  Üstündağ, Cansu Ağralı  Gündoğmuş, Murat  Topbaş, Halil Boz
Gıda ve Su Kaynaklı Zoonotik Bir Hastalık Olarak Giardiazis’in Türkiye’de ve Dünyada Mevcut Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Başak Hanedan
Bireylerin Su Ürünü Tüketimine Bağlı Aldıkları Bazı Element Düzeyleri Saç ve Tırnak Örneklerindeki Element Düzeyleriyle İlişkili midir? Murat Topbaş, Derya Çamur, Meriç Albay, Hüseyın İlter, Ferruh Niyazi Ayoğlu, Murat Can, Ahmet Altın, Latife Köker, Büşra Parlak Somuncu, Yusuf Demirtaş, Reyhan Akçaalan, Özcan Gaygusuz, Bilgehan Açıkgöz, Fatih Aydın, Zuhal Tunç Zengin
Yataklı Sağlık Kurumlarında Rutin Lejyoner Hastalığı Kontrollerinin Eğitim Müdahalesi Sonucu Değerlendirilmesi: Sakarya İli Örneği Selin Çokluk
Ağır Metal Kirliliği (Biyomonitör Tür: Patella Caerulea) Efsun Ay Posacı, Uğur Sunlu
Deniz Kirliliği Riskini Gözeten Zamana Bağlı Petrol İstasyonu İkmal Problemi Ertuğrul Ayyıldız, Aslıhan Yıldız, Alev Taşkın Gümüş, Coşkun Özkan
Borik Asit ve Silikanın Sulardan Elektrodeiyonizsyon (EDI) Yöntemi ile Giderilmesi Esma Nur  Sarıçiçek, Özgür Arar, İdil İpek
Modeling and Evaluation of the Degradation of Organic Pollutants in Water Evrim Arslan
The Biochar Derived from the Pyrolysis of an Agro-İndustrial Waste İmpregnated Calcium Alginate Beads: Preparation and Application for Heavy Metal Removal Elif Hatice Gürkan, Berkay İlyas, Özlem Terzi
Önemli Bir Kaplumbağa Yuvalama Alanı Olan Akyatan Kumullarının Plastik (>5 Mm) Kirliliği Sedat Gündoğdu, Cem Çevik
İklim Değişikliğinin Su Havzalarında Yarattığı Politik, Ekolojik ve Sosyal Etkiler: Orta Asya Örneği Ahmet Altın, Süreyya Altın
Halk Sağlığı Açısından Yaşam Döngüsü Analizi ve Çevresel Etki Beyanlarında Suyun Etkileniminin Değerlendirilmesi Ferhat Yıldız, Emine Didem Evci Kiraz
Ekolojik Ayak İzi, Su Ayak İzi ve Besin Piramidi-Çevresel Piramit Arasındaki İlişkiler Emine Faydaoğlu
İleri Su Arıtma Yöntemi Seçimi Ve Karşılaştırmalı Maliyet Analizi  İlkay Utku, İsmal Koyuncu
The Evaluation of Land Use Change İmpact on The Namazgah Dam Basin: Results Of The Modeling Study Support To Better Management Scenario Ayfer Özdemir
HES Projelerinin Olumsuz Çevresel Etkileri Üzerinde Alınacak Önlemler ve Koruma Eylemleri:  Kılıçlı Regülatörü Ve Hes Projesi Örneği Öner Demirel, Osman Üçüncü
Removal of Manganese (Mn2+) from Aqueous Solution by Shallow Shell Resin Gülçe Gucur, Özgür Arar, Müşerref Arda
Leaching Performance and Zinc Ions Removal from Industrial Slag Leachate Using Natural and Biochar Walnut Shell Sevda E. Darama, Elif Hatice Gürkan, Özlem Terzi, Semra Çoruh
Treatment of Boron Containing industrial Wastewater by Coagulation Sevda Eryılmaz, Burcu Şimşek Uygun, Mine Albek
Siprofloksasin ve Sülfametaksazol Antibiyotiklerinin İleri Biyolojik, Stabilizasyon Havuzu ve Yapay Sulak Alan Arıtma Tesislerindeki Akıbetleri Bilgehan Nas, Taylan Dolu
Kahramanmaraş İli Hacımustafa Köyü Tarımsal Amaçlı Kullanılan Sulama Sularının Analiz Raporlarının İrdelenmesi Cafer Hakan Yılmaz, Emre Babur
Bireylerin Su Ürünü Tüketimi ile Aldıkları Element Düzeyleri Kan ve Serumlarındaki Element Düzeyleri İle İlişkili midir? Murat Topbaş, Derya Çamur, Meriç Albay, Hüseyın İlter, Ferruh Niyazi Ayoğlu, Murat Can, Ahmet Altın, Latife Köker, Büşra Parlak Somuncu, Yusuf Demirtaş, Reyhan Akçaalan, Özcan Gaygusuz, Bilgehan Açıkgöz, Fatih Aydın, Zuhal Tunç Zengin
Türkiye’deki İçme Suyu Kaynakları ve Arıtma Tesislerinde Siyanobakteri Risklerinin Değerlendirilmesi Ayça Oğuz Çam, Reyhan Akçaalan Albay, Latife Köker Demo, Arife  Özüdoğru, Yakup Karaaslan, Bilal Dikmen, Meriç Albay
Sulardaki Tat ke Kokunun Mikrobiyal Kaynakları: Sapanca Gölü Örneği Zuhal Tunç Zengin, Reyhan  Akçaalan , Latife  Köker, Meriç  Albay
KTÜ Farabi Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Hasta Yakınlarının Su Tüketimleri ve Etkileyen Faktörler İrem Dilaver, Murat Topbaş, Kübra Şahin, Medine Gözde Üstündağ, Gamze  Çan, Nazım Ercüment  Beyhun, Sevil Turhan
Anyonların İçme Kullanma Sularında İyon Kromatografisi ile Tayini ve Metot Validasyonu Figen Demli, Günnur Orhan, Aysun Dinçel, Hüseyin İlter
112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Su Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi İskender Gün, İsmet  Çelebi
Balıkçıların Tırnak Örneklerinde Bazı Element Düzeylerinin Değerlendirilmesi Büşra Parlak Somuncu, Murat Topbaş, Meriç Albay, Derya Çamur, Hüseyın İlter, Ferruh Niyazi Ayoğlu, Ahmet Altın, Murat Can, Yusuf Demirtaş, Bılgehan  Açıkgöz, Fatih Aydın
Aydın İl Merkezi Üniversite Hastanesinde Çalışan Sağlık Dışı Personelin Ambalajlı Su Kullanımı Hakkında Bilgi Tutum Ve Davranışları Esra Çelik, Emine Didem Evci Kiraz
Bir Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Eğitim Alan Öğrencilerinin İçme Kullanma Suyu Tercihleri ve Nedenleri Ayşe Taş, Pelin Bilgin Kahveci, Emine Didem Evci Kiraz
Antalya Kent Plajlarının Deniz ve Plaj Kumu Kalitesinin Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi Gönül Tuğrul İçemer, Aysegül  Pekyılmaz Topaloğlu
Burdur İli Bucak İlçesi, Akut Gastroenterit Vaka Artışı İnceleme Raporu Sevinç Sütlü, Hatice Şevk, Ayşen Til
Türkiye’de Kaplıca Sularından İzole Edilen Ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Mantar Ve Amip Türlerinin Saptanması Ve Genotiplendirilmesi Serpil Değerli, Naci Değerli, Derya Çamur, Hüseyın İlter
Develi Havzası Kuzey Kesiminde Yeraltı Sularında Arsenik Kirliliği Tespiti ve Kirliliğe Karşı DSİ Tarafından Alınan Önlemler Çiğdem Yücel, Şebnem Arslan, Mehmet Çelik
Ekosistem Temelli Yaklaşım ile Sucul Ekosistem Yönetim Planlarının Oluşturulması:  Homa Lagünü (İzmir Körfezi) Örneği Meriç Halide Boyar, Uğur Sunlu
A Different Perspective in  Water Quality Monitoring Of Drinking Water Reservoirs: Zooplankton Zeynep Dorak, Latife Köker, Özcan Gaygusuz, Cenk Gürevin, Reyhan Akçaalan, Meriç Albay
 Su Laboratuvarlarının TS EN ISO/IEC 17025 Standart Revizyonu İle Değişimleri Pınar Kaynar
Preliminary Study On Contrasting Bacterial Community Structures in Shallow And Deep Lakes: Manyas vs İznik Emine Gözde Özbayram, Dr. Latife Köker Demo, Meriç Albay, Orhan İnce, Reyhan Akçaalan
Maden Sularında Organoklorlu Pestisitlerin İncelenmesi Ali Bal
The Effect Of Size And Lysis Method On The RNA/DNA Ratio Of A Larval Marine Fish Çağıl Coşkun, Sinan Mavruk
Heavy Metal Levels in Muscle Tissues Of Trachurus Mediterraneus And Merlangius Merlangus From Marmara Sea, Turkey Latife Köker, Fatih Aydın, Özcan Gaygusuz, Reyhan Akçaalan, Derya Çamur, Hüseyın İlter, Ferruh N. Ayoğlu, Ahmet Altın, Murat Topbaş, Meriç Albay
Evaluation Of Borcka (Artvin /Turkey) Dam Lake Trophic Status Using By Trophic State index Method Ayla Bilgin
Sintine Sularının Yönetimi Ve Risk Değerlendirmesi Gönül Tuğrul İçemer,  Ömer Harun Özkaynak
Some Heavy Metal Levels Of Fish Species (Vimba Vimba, Tinca Tinca, Scardinus Erythrophthalmus) Caught inSapanca Lake, Turkey Ali Bilgili, Hasan Hüseyin Ünal, Mehmet Özdemir, Ahmet Aydın, Mustafa Kemal Başaralı
Some Heavy Metal Levels in Fish Samples Caught in Sakarya River, Turkey Ali Bilgili, Hasan Hüseyin Ünal, Mehmet Özdemir, Ahmet Aydın, Mustafa Kemal Başaralı
Tuleremi Vaka Sayılarının Meteorojik Verilerle Değişimi Umut Otlu, Durmuş Zararsız
Farklı Dezenfeksiyon Yöntemlerinin Suyun Kimyasal Bileşimine Etkisi Zehra Baloğlu, Yakup Sedat Velioğlu
Kayseri'de Yüzme Havuzlarına Yönelik Yapılan Takip Ve Denetim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Ali Ramazan Benli, İsmail Kılıç, Hacı Bedir, Ali Özdoğan, Mustafa Güç
Water Footprint Assessment in Contribution With Urban Planning of İstanbul Sahar Pouya
Correlations Between the Hardness of  Drinking Water, Social Deprivation  and Cardiovascular Mortality Sandor Sipka
Modeling And Optimization of Bio Coagulation/Bio Flocculation For Wastewater Plant by Response Surface Methodology Analysis Asma Ayat, Sihem Arris, Mossab Bencheikh El Houcine, Hacéne Abd Essalem Maniai
Integrated Management and Protection of Water Supply in The Republic of Azerbaijan Gunay Abdiyeva-Aliyeva, Ceyhun Aliyev
Hydrogeochemical Assessment of Groundwater for Drinking and Agricultural Use: A Case Study of Rural Areas of Alwar, Rajasthan Ankur Aggarwal, Jigyasa Soni, Khyati Sharma, Mohnish Sapra, Chitrakshi, Öznur Karaca, Anil Kumar Haritash
Hydrogeochemical Appraisal Of Water Quality İn A Piedmont Lake Of Rajasthan, India Chitrakshi, Anil Kumar Haritash