12 KASIM 2019 (1. GÜN)
DAMLA SALONU

09:30 - 10:45 AÇILIŞ PROGRAMI
10:45 - 11:00 ÇAY-KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 AÇIK OTURUM:
ÇOK PAYDAŞLI SU YÖNETİMİ
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Çağatay GÜLER Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı (Emekli)
Doç. Dr. Fatih KARA Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü
Mevlüt AYDIN DSİ Genel Müdürü
Bilal DİKMEN Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:30 AÇIK OTURUM:
HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN SAĞLIKLI SUYA ERİŞİM VE SU YÖNETİMİ DENEYİMLERİ
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Fatih KARA Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü
Prof. Dr. Çağatay GÜLER Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı (Emekli)
Prof. Dr. Necati DEDEOĞLU Emekli Halk Sağlığı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Osman GÜNAY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
15:30 - 16:00 ÇAY-KAHVE ARASI
16:00 - 17:30 SU VE SUYUN GELECEĞİ
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet ALTIN Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Su ve Suyun Geleceği Doç. Dr. Gülay ONUŞLUEL GÜL Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı
Dünya Sağlık Örgütü ve Güvenli Su Dr. Pavel URSU Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi
Su Riskleri Doç. Dr. Ayşe UYDURANOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Su Sistemlerinin Düzenleyici Risk Değerlendirmelerinde Ekolojik Modellerin Kullanımı ve Önemi Dr. Öğr.Üyesi Şahin TOPRAK Harran Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
17:45 - 18:15
SATELLİT OTURUM
Güvenli ve Sağlıklı Su Ne Demek? Prof. Dr. Zeki KARAGÜLLE İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
21:00 - 22:30
AKŞAM PROGRAMI: SU VE MEDYA
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erol Nezih ORHON Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi
Su ve Medya Prof. Dr. Erol Nezih ORHON Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi
25 Litre "YARININ SUYU İÇİN SÖZ VER" Harun ÇELİKSOY FINISH
Su Elçileri Özgür AYDINCAK DSİ
Su, Meteoroloji ve Medya Bünyamin SÜRMELİ CNN TÜRK

12 KASIM 2019 (1. GÜN)
PARK CAM SALONU

12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ 
14:00 - 15:30 YEREL YÖNETİMLERDE SU YÖNETİMİ
OTURUM BAŞKANI: Ercan USLU Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Su Temininde DSİ'nin Rolü Şadiye YALÇIN DSİ Genel Müdür Yardımcısı
6360 Sayılı Kanunun Su Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi Ahmet DEMİR KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürü
Su İdarelerinde Dijital Yönetim Yavuz ÇAĞAN KASKİ (Kayseri Su ve Kanalizayon İdaresi) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanı
Büyükşehirlerde Su Yönetimi ve Ankara Prof. Dr. Cumali KINACI ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürü
15:30 - 16:00 ÇAY-KAHVE ARASI
16:00 - 17:30 MİKROKİRLETİCİLER VE AKUATİK ORTAMLARDA GÖRÜNMESİ
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Meriç ALBAY İstanbul ÜniversitesiSu Bilimleri Fakültesi
Yeni Ortaya Çıkan Kirleticiler ve Mikroplastikler: Su Kalitesi, Suların Yeniden Kullanımı ve Bitki Alımındaki Risk ve Zorluklar. İleri Arıtım Teknolojileri ile Çözümler Prof. Damia BARCELO Catalan Institute for Water Research ICRA, Spain
Büyüyen Bir Endişe: Besin Zincirinde Mikroplastikler Doç. Dr. Sedat GÜNDOĞDU Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Sularda Mikroplastikler ve Sağlık Etkileri Doç. Dr. Lütfi Saltuk DEMİR Necmetin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
18:00 - 19:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Bildiri Başlığı Yazar(lar)
OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Nazım Ercümen Beyhun
Prof. Dr. Didem Evci Kiraz
İstanbul Şehir Planlama Müdürlüğü Katkılarıyla Su Ayak İzi Değerlendirmesi Sahar Pouya
İçme Suyu Sertliği, Sosyal Mahrumiyet ve Kardiyovasküler Mortalite arasındaki Korelasyonlar Sandor Sipka
Tepki Yüzeyi Metodolojisi Analizi ile Atıksu Tesisleri için Biyolojik Koagülasyon / Biyolojik Pıhtılaşmanın Modellenmesi ve Optimizasyonu Asma Ayat, Sihem Arris, Mossab Bencheikh El Houcine, Hacene Abd Essalem Maniai
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Su Tedarikinin Entegre Yönetimi ve Korunması Gunay Abdiyeva-Aliyeva, Ceyhun Aliyev
Yeraltı Sularının İçme ve Zirai Kullanımına Yönelik Hidrojeokimyasal Değerlendirme: Alwar, Rajasthan’ın Kırsal Bölgelerinde Örnek Çalışma Ankur Aggarwal, Jigyasa Soni, Khyati Sharma, Mohnish Sapra, Chitrakshi, Öznur Karaca, Anil Kumar Haritash
Rajasthan, Hindistan’da bulunan Piedmont Gölü’nün Su Kalitesinin Hidrojeokimyasal Değerlendirmesi Chitrakshi, Anil Kumar Haritash

12 KASIM 2019 (1. GÜN)
ULUDAĞ PREMIUM SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU

Bildiri Başlığı Yazar(lar)
16:00 - 17:30 OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Ayşegül Pala
Prof. Dr. Nuray Erkan Özden
Doğal Kaynak Suyunda Hızlı Mikrobiyal Analiz Yöntemi: Ez-Fluo Dilan Deniz, Suzan Musa
Doğal Kaynak Su Dolum Tesislerinde Mikrobiyolojik Kontaminasyon Sebeplerinin Araştırılması Erol Aydın
LC-MSMS ile Ambalajlanmiş İçme Suyunda Akrilamid Tayini Soner Akgün, İsmail Sunar
A Disposable Electrochemical Assay For The Detection Of Environmental Hormone Bisphenol A Based On Poly (CTAB)/MWCNTS Composite Gülçin Bolat, Yeşim Tuğce Yaman, Serdar Abacı
Marketlerde Satılan Erişilebilirliği Kolay 16 Ambalajlı İçme Suyunun Bazı İnorganik Parametrelerinin Ve Raf Ömrünün Mikrobiyal Kalite Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Nesrin Dursun
Maden Sularında Organoklorlu Pestisitlerin İncelenmesi Ali Bal

12 KASIM 2019 (1. GÜN)
ULUDAĞ AR-GE SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU

Bildiri Başlığı Yazar(lar)
16:00 - 17:30 OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Cengiz Türe
Prof. Dr. Mehmet Kitiş
Farklı Orman Ekosistemlerine Ait Ölü Örtülerin Bazı Su Kalitesi Parametreleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi (Andırın-Akifıye Orman İşletme Şefliği Örneği) Emre Babur, Turgay Dindaroğlu, Cafer Hakan Yılmaz, Muhammet Raşit Sünbül
GS-MS Purge & Trap Metodu İle Nihai Suda Trihalometan (THM) Analizi İsmail Sunar
SBSE Tekniği İle Yer Üstü Sularında GC-MSMS Cihazında Sipermetrin Analizi Mahmut Kopan, İsmail Sunar
Derin Göllerdeki Ötrofikasyon Sürecinin Simülasyonu İçin Sistem Dinamiği Tabanlı Bir Yazılımın Geliştirilmesi Ali Ertürk, Cenk Gürevin, Meriç Albay
Farklı Dezenfeksiyon Yöntemlerinin Suyun Kimyasal Bileşimine Etkisi Zehra Baloğlu, Yakup Sedat Velioğlu

13 KASIM 2019 (2. GÜN)
DAMLA SALONU

09:00 - 10:30 AMBALAJLI SU SEKTÖRÜ
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Nur BARAN AKSAKAL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Türkiye'de ve Dünyadaki Ambalajlı Su Sektörü ve Gelişmeler Alper KÖKSAL SUDER(Ambalajlı Su Üreticileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sağlık Bakanlığı ve Ambalajlı Su Sektörü Dr. Hüseyin İLTER Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı
Avrupa Birliği'nde Ambalajlı Su Sektöründe Gelecek Planları Patricia FOSSELARD EFWB (European Federation of Bottled Waters)
Ambalajlı Sularda İnnovasyon Simone PISANI SIDEL
10:30 - 11:00 ÇAY-KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 SU TOKSİKOLOJİSİ
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Asım ÖREM Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Toksikolojik Açıdan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Doç. Dr. Engin TUTKUN Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
İçme Suyu Arıtımında Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
İçme Suyu Dezenfeksiyonunda Riskler ve Alınacak Önlemler Prof. Dr. Cihad DÜNDAR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Acil ve Olağan Dışı Durumlarda Suların Dezenfeksiyonu Dr. Öğr.Üyesi Mehmet UYAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Azerbaycan Cumhuriyeti Su Kaynakları Envanteri Gunay ABDIYEVA-ALIYEVA Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:30 ÖZEL OTURUM
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Murat TOPBAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Yüzey ve İçme Sularında Uçucu Organik Bileşiklerin Analiz Yöntemi Barış VURAL Perkin Elmer
Bir Yudum Su, Bir Ömür Sağlık Buzdağı
Kıbrıs İçme Suyu Projesi Sercan KALYONCU Kalyon İnşaat
İçme Suyu Şebekelerinde Suyun İzlenmesi ve Su Kalitesi Takibi Yasin DEMİRDELEN Schneider
15:30 - 16:00 ÇAY-KAHVE ARASI
16:00 - 17:45 SU, TARIM VE BESİN GÜVENLİĞİ
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr.Meriç ALBAY İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi
Su Ekosistemleri ve Sağlık Prof. Dr. Nur Baran AKSAKAL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
İstilacı Türler ve Su Kaynaklarının Yönetimi Dr. David ALDRIDGE University of Cambridge Department of Zoology, UK
Sularda Mikrokirletici Karışımları - Ekosistem ve Organizmalar için Risklerin Anlaşılması Prof. Ludek BLAHA Masaryk University, Faculty of Science
RECETOX - Research Center for Toxic Compounds in the Environment, Czech Republic
Su Sistemleri Risk Değerlendirmesinde Ekolojik Modeller Prof. Dr. Cengiz TÜRE Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Türkiye'de İstilacı Tatlısu Balıklarının Ekolojik Etkileri Doç. Dr. Özcan GAYGUSUZ İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi
21:00 - 22:30 AKŞAM PROGRAMI: ALİ İHSAN VAROL İLE "SUYA DAİR HER ŞEY" KELİME OYUNU

13 KASIM 2019 (2. GÜN)
PARK CAM SALONU

09:00 - 10:30 SU, SAĞLIK RİSKLERİ VE YÖNETİMİ
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Erkan PEHLİVAN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Çevresel Sürveyans ve Suyla Bulaşan Hastalıklar Doç. Dr. Cavit Işık YAVUZ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Sularda Gözardı Edilen Bir Kirlilik: Radyoaktivite, Sağlık Etkileri ve Yönetimi Prof. Dr. Sevgi CANBAZ İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Aşırı Su Kıtlığına Karşı Teknolojik ve Sosyal Adaptasyon Prof. Dr. Didem EVCİ KİRAZ Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
İçme Sularında Flor ve İnsan Sağlığına Etkisi Prof. Dr. Mücahit EĞRİ Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
10:30 - 11:00 ÇAY-KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Nazım Ercüment BEYHUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Uluslararası Çevre Politikaları ve Suyun Korunması Doç. Dr. Elif ÇOLAKOĞLU Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Suyun Ekono-Politik Önemi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Yunus BİLGİLİ Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
Sürdülebilir Su Yönetimi İçin Atıksudan Temiz Su Üretimi Prof. Dr. Ayşegül PALA Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Türkiye'de Ada Sulak Alanlarının Korunması Eylül DİZDAROĞLU WWF - Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
Ülkemiz Su Kaynaklarının Gelişimi Nazmi KAĞNICIOĞLU DSİ Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkanı
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:30 GÜVENLİ SU TÜKETİMİ
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Cihad DÜNDAR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı
Güvenli Su Tüketimi Konusunda Tüketici Farkındalığı Prof. Dr. Nevzat ARTIK Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Su Tüketimi ve Hijyeni için Çocukların Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÖNAL Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Su Okuryazarlığı Dr. Öğr. Üyesi Nazihan URSAVAŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Ambalajlı Su Tüketiminde Toplumsal Mesajlar İsmail ÖZDEMİR SUDER Yönetim Kurulu
15:30 - 16:00 ÇAY-KAHVE ARASI
16:00 - 17:45 SAĞLIK BİLİMLERİ VE TIBBİ UYGULAMALARDA SUYUN ÖNEMİ
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Sağlıklı Su Tüketimi ve Hidrasyon Dilara KOÇAK İyi Yaşam ve Beslenme Uzmanı
Kronik Hastalıkların Yönetiminde Sağlıklı ve Güvenilir Su Tüketiminin Önemi Dr. Öğr. Üyesi Elif ATEŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Sporcularda, Spor ve Fizik Aktivite Yapanlarda Su Tüketimi Doç. Dr. Defne ÖCAL KAPLAN Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Su İçi Rehabilitasyon (Akuaterapi) Doç. Dr. Hülya YÜCEL Akuatik Fizyoterapist
Su ve Ağız Sağlığı Prof. Dr. Tamer TÜZÜNER Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

13 KASIM 2019 (2. GÜN)
ULUDAĞ PREMIUM SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU

Bildiri Başlığı Yazar(lar)
09:00 - 10:30 OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Gülen Güllü
Doç. Dr. Özcan GAYGUSUZ
Ülkemızde İçme Suyu Arıtıma Tesislerinde Karşılaşılan Tipik Operasyonel Sorunlar Mehmet Kitiş, Yakup Karaaslan, Arife Özüdoğru, Cenk Gümüşkaya, Murat Sarıoğlu
A Research On Firms Producing Small-Scale Treatment Plants in Water And Wastewater Sector Ahmet Altın, Hasan Tezcan Uysal, Süreyya Altın
İçme Ve Kullanma Suyu Geri Kazanımında Su Arıtma Tesislerinden Beklentilerin Önceliklendirilmesi Aslıhan Yıldız, Ertuğrul Ayyıldız, Alev Taşkın Gümüş, Coşkun Özkan
Atıksu Arıtma Tesisleri Performans Analizi: Türkiye Örneği Aslıhan Yıldız, Ertuğrul Ayyıldız, Alev Taşkın Gümüş, Coşkun Özkan
Atıksu Arıtımı, Atıksu Deşarjı, Su Kırlılığı Ve Halk Sağlığı: Trabzon İli Örneğı Osman Üçüncü
Investigation Of The Treatment Performance Of Natural Treatment Systems in Small Villages: The Case Of Bursa Berrak Erol Nalbur, Özcan Yavaş
10:30 - 11:00 ÇAY-KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Oya Okay
Prof. Dr. Meriç Albay
Preliminary Results in The Assessment of Water Quality Using Benthic Diatoms in The Coasts Of Marmara Sea Aydın Kaleli, Latife Köker, Reyhan Akçaalan Albay
İçecek Ambalajlarına Depozito Uygulaması İlkim Yiğit
Jeotermal Enerji, Türkiye ve Dünyadaki Durum Gökhan Buluş
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İçme Suyu Tüketimi Üzerine Etkisi Emre Keleş, Gülay Yılmazel, Dilek Ener, Melis Naçar, Zeynep Baykan
Çorum İlinde Adolesanların Günlük Su Tüketimi ve Beslenme Örüntüsü Gülay Yılmazel, Serpil Bozdoğan
Farklı Öğretim Programlarının Su Kazanımları Açısından İncelenmesi Nazihan Ursavaş, Ebru Alpay
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:30 OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Ayşegül PALA
Prof. Dr. Didem Evci Kiraz
Investigation Of Operation Costs At An Urban Wastewater Treatment Plant Süreyya Altın, Sevcan Doğru, Ahmet Altın
Chemnitz-Heinersdorf/Almanya Pilot Atıksu Arıtma Tesisinde Biyolojik Azot Ve Fosfor Eliminasyonunda (Isah-Yöntemi) Oluşan Aktif Çamurun Primer Çamur ile Anaerob Mezofilik Stabilizasyonu Üzerine Bir Araştırma Osman Üçüncü
Aktif Çamur Biyoreaktörlerinde Parasetamolün Giderimi Ayşe Özgüven, Tuba Bayram, Dilara Öztürk, Doğukan Alkım Türközü
Evsel Nitelikli Arıtılmış Atıksuların Sulama Suyu Olarak Yeniden Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi F. Olcay Topaç, Öznur Önen Acar
Arıtma Çamuru ve Büyükbaş Hayvan Gübresinin Kompostlanabilirliği Selnur Uçaroğlu, Büşra Özbek
The Investigation Of Helicobacter Pylori DNA in Bottled Drinking Water: A Preliminary Study Fatma Kalaycı Yüksek
15:30 - 16:00 ÇAY-KAHVE ARASI
16:00 - 17:30 OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Reyhan Akçaalan Albay
Prof. Dr. Mücahit Eğri
Yetişkinlerde Hidrasyon Bilgisi, Sıvı Alımı Uygulamaları ve Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi Gülay Yılmazel, Fevziye Çetinkaya, Ali Ozer
Marmara Bölgesi'ndeki Balıkçıların Genel Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi Murat Topbaş, Yusuf Demirtaş, Büşra Parlak Somuncu
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Su Kullanımı Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Neriman Aydin, Can Demirel, Erkan Bülbül
Malatya İli Akçadağ İlçesinde Yaşayan 15 Yaş Üstü Bireylerin İçme Suyu Tüketim Davranışlarının İncelenmesi Aslı Ayça Yazgan, Serdar Deniz, Erkan Pehlivan
Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Bazı Bölümlerindeki Öğrencilerin Su Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi Derya Çamur, İbrahım Sefa Güneş, Fatma Sena Konyalıoğlu, Gamze Ketrez, Metin Hasde
Dünyanın Damacanası Antarktika Hakkında Öğrencilerin Bilgi ve Farkındalıkları Nazihan Ursavaş, Raif Kandemir

13 KASIM 2019 (2. GÜN)
ULUDAĞ AR-GE SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU

Bildiri Başlığı Yazar(lar)
09:00 - 10:30 OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Fevziye Çetinkaya
Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker
Su Deyimleri İçin Bir İçerik Analizi: Dildeki Su Yansımaları Cihad Dündar
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Günlük Su Tüketimi ve Etkili Faktörler Burcu Daysal, Gülay Yılmazel
2017 ve 2018 Yıllarında Medyada Sunulan Balık Çiftliği ve Kafes Balıkçılığı Haberlerinin Değerlendirilmesi Mehmet Uyar, Elif Nur Yıldırım Öztürk, Tahir Kemal Şahin
Su Okuryazarlığının Geliştirilmesinde Bir Kaynak Olarak Projectwet Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Nazihan Ursavaş
Muğla İli Menteşe İlçesi’ndeki Okullarda Su Yönetimi Şehbal Yeşilbaş, Metin Pıçakçıefe, Muhammet Onur Vatandaş, Hüseyin Eren Duman
Balıkçıların Kan ve Serum Örneklerinde Bazı Ağır Metal – Eser Element Düzeylerinin Değerlendirilmesi Derya Çamur, Murat Topbaş, Hüseyin İlter, Meriç Albay, Ferruh N. Ayoğlu, Murat Can, Ahmet Altın, Yusuf Demirtaş, Büşra Parlak Somuncu, Fatih Aydın, Bilgehan Açıkgöz
10:30 - 11:00 ÇAY-KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Ahmet Ergin
Prof. Dr. Gül Ergör
Giresun İl Merkezi Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının İçme Suyu Tercihleri Emine  Ayhan , Özkan Özay
Trabzon İli Ortahisar İlçesindeki İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinde Su Tüketimi Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Büşra Parlak Somuncu, Murat Topbaş, Kübra Şahin, Cansu Ağralı Gündoğmuş, Gözde Üstündağ, İrem Dilaver, Yusuf Emre Bostan, Gamze Çan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine (Gebe Polikliniği) Başvuran Gebelerde Su Tüketimi ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Murat Topbaş, İrem  Dilaver, Büşra Parlak Somuncu, Kübra Şahin, Medine Gözde Üstündağ, Cansu Ağralı Gündoğmuş, Gamze Çan, Nazım Ercüment Beyhun
Konya İli Meram İlçesi'nde Mavi Tünel İçme Suyu Projesiyle Şebekelere Verilen Sulardaki  İletkenlik, Toplam Sertlik ve Serbest Klor  Düzeylerinin 2016 Yılı Değerlerleriyle Karşılaştırılması Lütfi Saltuk Demir, Saniye Bilge Altınay, Sevda Mutlu, Ayşe Can, Yusuf Kenan Boyraz, Mehmet Uyar, Yasemin Durduran, Tahir Kemal Şahin
Farklı Arazi Kullanımlarının Kimyasal Su Kalitesi Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması (Başkonuş-Meydan Göleti Havzası Örneği) Emre Babur, Ömer Süha Uslu, Cafer Hakan Yılmaz, Muhammet Raşit Sünbül
Gıda Takviyesi Olarak Omega-3 Preparatlarının İçerik Değerlendirmesi Özkan Özden, Nuray Erkan, İdil Can
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:30 OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Sevgi Canbaz
Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz
Balıkçıların Saç Örneklerinde Bazı Element Düzeylerinin Değerlendirilmesi Yusuf Demirtaş, Murat Topbaş, Derya Çamur, Meriç Albay, Hüseyin İlter, Ferruh N. Ayoğlu, Ahmet Altın, Murat Can, Büşra Parlak Somuncu, Bilgehan Açıkgöz, Fatih Aydın
Possible Effects of Water Pollution on The Distribution of the Freshwater Fishes Living in The Meriç River Basin Müfit Özuluğ, Özcan  Gaygusuz, Çiğdem Gürsoy Gaygusuz, Gülşah Saç
İstanbul İlinde Satışa Sunulan Midye Dolmalardaki Mikroplastik Kirliliği Sedat Gündoğdu, Cem Çevik, Nihan Temiz Ataş
Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitaplarında Yer Alan Hepatit A İle İlgili Çalışmalara Ait Bildirilerin Değerlendirilmesi Mehmet Uyar, Mehtap Yücel, Elif Nur Yıldırım Öztürk
Characterizing Spawning Habitats Of Lessepsian Fishes in An invasion Hotspot, İskenderun Bay Sinan Mavruk, Dursun Avşar
Water Micro-Pollutants: Origins and Results Elif Tuğce Aksun Tümerkan
15:30 - 16:00 ÇAY-KAHVE ARASI
16:00 - 17:30 OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Erkan Pehlivan
Doç. Dr. Engin Tutkun
Türkiye’deki İçme Suyu Yönetimi Fulya Yaycılı, Yakup Karaaslan, Arife  Özüdoğru
İçmesuyu Temin Edilen Kuyu ve Kaynakların Koruma Alanları Nezih Burak Akar
Su Yükü, Sığınmacılar Ve Güvenlik Özlem Aksoy, Cahit Armağan Dilek, Başak Taşeli
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi İçme Kullanma Suyunda Tarıma Bağlı Nitrat Problemi İbrahım İçöz, Sema Kurt, Emel Aliefendioğlu, Çiğdem Sayıklı Şimşek
Su Kaynaklarında Endokrin Bozucu Kimyasalların Yönetimi Esra Şiltu, Aybala Koç Orhon, Sibel Mine Güçver, Bilal Dikmen, Ayşe Dudu Allar Emek, Ceren Eropak, Özlem Karahan Özgün, Oya Okay
Atıksuların Geri Kazanımı Ve Yeniden Kullanımı; Tekirdağ İli Malkara Örneği İbrahim İçöz, Sema Kurt, Emel Aliefendioğlu, Şimal Kürümoğlu

13 KASIM 2019 (2. GÜN)
BELEDİYE PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİM

09:00 - 10:30 SU DEPOLARININ TEMİZLİĞİ VE İÇME-KULLANMA SUYU DEZENFEKSİYONU
EĞİTİMCİ: Uzm. Bio. Şenol YILMAZ T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
10:30 - 11:00 ÇAY-KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 SU DEPOLARININ TEMİZLİĞİ VE İÇME-KULLANMA SUYU DEZENFEKSİYONU
EĞİTİMCİ: Uzm. Bio. Şenol YILMAZ T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:30 İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNDE TASARIM VE İŞLETME ESASLARI
EĞİTİMCİ: Sevtap AKMAN DSİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
15:30 - 16:00 ÇAY-KAHVE ARASI
16:00 - 17:30 İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNDE TASARIM VE İŞLETME ESASLARI
EĞİTİMCİ: Sevtap AKMAN DSİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

14 KASIM 2019 (3. GÜN)
DAMLA SALONU

09:00 - 10:30 GELECEĞİN KENTLERİ VE SU
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Osman GÜNAY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Kentsel Su Kıtlığı ve Sağlık Riskleri Dr. Öğr. Üyesi Derya ÇAMUR Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Suya Duyarlı Kentsel Tasarım Doç. Dr. Yelda TÜRK Karadeniz Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Akıllı Kentler ve Su Kullanımı Doç. Dr. Ahmet UÇAR Manisa Celal Bayar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
10:30 - 11:00 ÇAY-KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 TÜRKİYE'DE HAVZA BAZLI SU YÖNETİMİ
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Nehir Havza Yönetim Planları, Sektörel Su Tahsis Planları ve Taşkın Yönetim Planları Yakup KARAASLAN Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
Havzalarda Yapılan Kirlilik Önleme Çalışmaları Ahmet DOĞAN Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Havzalarda Yapılan OSB Çalışmaları Caner KOÇOĞLU Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
Meriç-Ergene Havzasında yapılan su yönetimi çalışmaları Sema KURT TESKİ (Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Çevre Koruma Daire Başkanı
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:30 SU KİRLİĞİ VE ÇÖZÜM UYGULAMALARI
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Sudaki Kirleticilerin Gideriminde Yeni Trendler Doç. Dr. Mirna HABUDA-STANIC Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology, Crotia
İçme Suyu Filtreleri, Su Kalitesi ve Sağlık İlişkisi Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAKCI İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Akuatik (Deniz ve Tatlı Su) Toksinlerin Elimine Edilmesinde Nanoteknolojinin Kullanımı Prof. Luis BOTANA University of Santiago de Compostela, Department of Pharmacology, Spain
Türkiye Sularında Ortaya Çıkan Siyanotoksinler Prof. Dr. Reyhan AKÇAALAN ALBAY İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi
15:30 - 16:00 ÇAY-KAHVE ARASI
16:00 - 17:45 SU İLE İLGİLİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Meriç ALBAY İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi
Ulusal ve Uluslararası Sağlık Veri Kaynakları, EpidemiyolojikAraştırmalar Prof. Dr. Gül ERGÖR Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Ulusal ve Uluslararası Çevresel Veri Kaynakları ve Araştırmalar Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Çevresel Kalite ve Çevre Halk Sağlığı Uygulamasında Stratejik Araştırma İhtiyacının Belirlenmesi Prof. Bryan BROOKS University of Baylor Department of Environmental Sciences, USA
20:30 - 23:00 GALA YEMEĞİ

14 KASIM 2019 (3. GÜN)
PARK CAM SALONU

09:00 - 10:30 SAĞLIKLI SUYA ERİŞİM
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı (Emekli)
Çevre Etiği Açısından Su Prof. Dr. Fevziye ÇETİNKAYA Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Dezavantajlı Gruplar ve Suya Erişim Dr. Öğr. Üyesi Yasemin DURDURAN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Sukıt Toplumlarda Su ve Halk Sağlığı: Sudan Darfur Eyaleti Nyala Şehri Deneyimleri Doç. Dr. Hasan Hüseyin EKER Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Suriyeli Mülteciler İçin Su Temini Çalışmaları Dr. Ayhan KOÇBAY DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanı
10:30 - 11:00 ÇAY-KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 EKOSİSTEMLERDE RİSKLER VE EKOSİSTEM DUYARLI SU YÖNETİMİ
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Reyhan AKÇAALAN ALBAY İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi
Suya Tarım Politikaları ve Sosyolojik Açıdan Bakış Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Sulardaki Fosforun Ekosisteme Etkileri Sinan ASAL DSİ Atık Su Dairesi Başkanlığı
Su Ürünleri Güvenliği ve Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Prof. Dr. Nuray ERKAN ÖZDEN İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi
Arıtılmış Atıksuların Tarımda Kullanılması ve İnsan Sağlığına Etkileri Dr. Öğr. Üyesi Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:30 AMBALAJLI SULARDA RPET UYGULAMALARI VE SIFIR ATIK PROJESİ
OTURUM BAŞKANI: Dr. Hüseyin İLTER

Prof. Dr. Nazım Ercüment BEYHUN
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ambalajlı Sularda ve Rpet Kullanımında Verimli Toplama ve Sınıflandırma Sistemleri Ermis PANAGIOTOPOULOS EFWB (European Federation of Bottled Waters)
Türkiye’de Rpet Konusundaki Gelişmeler Semih TILFAROĞLU KÖKSAN PET
Ambalajlı Su Sektöründe Sıfır Atık Yaklaşımı GEKAP ve Depozito Sistemleri Demirhan KÜÇÜK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sıfır Atık ve Atık İşleme Daire Başkanlığı
15:30 - 16:00 ÇAY-KAHVE ARASI
16:00 - 17:45 SU ANALİZLERİNDE GELİŞMELER
OTURUM BAŞKANI: Tuncay ÖZER Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Dairesi Başkanı
Suların Mikrobiyolojik Analizlerinde İnovatif Gelişmeler Prof. Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Suyun Kimyasal Analizinde İnovatif Gelişmeler Prof. Dr. Ahmet ALTIN Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
İzleme Çalışmalarında Mikrokirleticiler İçin Pasif Örnekleyiciler Prof. Dr. Oya OKAY İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü

14 KASIM 2019 (3. GÜN)
ULUDAĞ PREMIUM SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU

Bildiri Başlığı Yazar(lar)
09:00 - 10:30 OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Ahmet Altın
Doç. Dr. Sedat Gündoğdu
Gıda İşletmesı Kullanım Sularının Hıjyen Yönünden İncelenmesı: E.Coli, P.Aeroginosa ve Salmonella Spp. Gözde Türköz Bakırcı, Şeyma Kuzu, Nazan Göçer, Aynur Zeyrek
İçme-Kullanma Sularında Rotavirüs Varlığının Epa 1615 Yöntemi ile Tespitinin Uygulanabilirliği Özgül Semizoğlu, Zehra İrem Eriş, Fatma Karadeniz Dursun, Şule Şenses Ergül, Edibe Nurzen Namlı Bozkurt
Havuz Suyu Dezenfektanı Klordioksitin ( CLO2 ) Mikrobiyolojik Etkinliğinin AOAC 965.13  Metodununa Göre Değerlendirilmesi Sevinç Ertaş, Edibe Nurzen Namlı Bozkurt, Ayşe Kavaklı, Şule  Şenses Ergül
Kimyasal Ve Termal Dezentegrasyon İle İşlem Görmüş Aktif Çamurların Biyogaz Oluşturma Potansiyellerinin Değerlendirilmesi Efsun Dindar
Halk Sağlığı Laboratuvarları TS EN ISO/17025 Kapsamında Akreditasyonun Denetim Sonuçlarına Etkisi Oya Poyrazoğlu, Makbule Akbaş, Edibe Nurzen Namlı Bozkurt
Effective Removal Of Hexavalent Chromium By Biochar Prepared From Date (Phoenix Dactylifera) Seed-Stone Erol Pehlivan, Şerife Parlayıcı
10:30 - 11:00 ÇAY-KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Necati Dedeoğlu
Prof. Dr. Melikşah Ertem
Deprem Sonrası Toplanma Alanlarına İçilebilir Su Dağıtımı Rotalama Problemi Aslıhan Yıldız, Ertuğrul Ayyıldız, Alev Taşkın Gümüş, Coşkun Özkan
En Küçük Kareler Destek Vektör Makinaları Yöntemi Kullanılarak İçme Suyundan Bromat Gideriminin Öngörülmesi Erdal Karadurmuş, Eda  Göz, Nur  Taşkın, Mehmet  Yüceer
İnönü Üniversitesi Tıp ve Spor Bilimleri Fakültelerindeki Öğrencilerin İçme Suyu Tercihleri Esra Yiğit, Adem Taha Özdemir, Alper Güngör, Ayşe Gökçe, Ali  Özer
0-24 Aylık Bebeklerin Su Tüketiminde Annelerin Rolü Lütfi Saltuk Demir, Güllü Eren, Tuğçe Sarıtaş, Mehmet Uyar, Yasemin Durduran, Tahir Kemal Şahin
Ülkemizde Son 10 Yılda İçme ve Kullanma Suyu İle İlişkili Üretilen Tezlerin Değerlendirilmesi Özlem Terzi, Cihad Dündar
An Evaluation of Potable Water Supply Quality in Terms of Environmental Health: A Case Study of Siverek (Şanlıurfa), Turkey İbrahim Bayhan, Mehmet İrfan Yeşilnacar, Ayşegül Demir Yetiş, Engin Tutkun
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:30 OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Nuray Erkan Özden
Doç. Dr. Hasan Hüseyin Eker
Ağır Metal Kirliliği (Biyomonitör Tür: Patella Caerulea) Efsun Ay Posacı, Uğur Sunlu
Deniz Kirliliği Riskini Gözeten Zamana Bağlı Petrol İstasyonu İkmal Problemi Ertuğrul Ayyıldız, Aslıhan Yıldız, Alev Taşkın Gümüş, Coşkun Özkan
Borik Asit ve Silikanın Sulardan Elektrodeiyonizsyon (EDI) Yöntemi ile Giderilmesi Esma Nur  Sarıçiçek, Özgür Arar, İdil İpek
Modeling and Evaluation of the Degradation of Organic Pollutants in Water Evrim Arslan
The Biochar Derived from the Pyrolysis of an Agro-İndustrial Waste İmpregnated Calcium Alginate Beads: Preparation and Application for Heavy Metal Removal Elif Hatice Gürkan, Berkay İlyas, Özlem Terzi
Önemli Bir Kaplumbağa Yuvalama Alanı Olan Akyatan Kumullarının Plastik (>5 Mm) Kirliliği Sedat Gündoğdu, Cem Çevik
15:30 - 16:00 ÇAY-KAHVE ARASI
16:00 - 17:45 OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Cengiz Türe
Doç. Dr. Özcan Gaygusuz
Removal of Manganese (MN2+) from Aqueous Solution by Shallow Shell Resin Gülçe Gucur, Özgür Arar, Müşerref Arda
Leaching Performance and Zinc Ions Removal from Industrial Slag Leachate Using Natural and Biochar Walnut Shell Sevda E. Darama, Elif Hatice Gürkan, Özlem Terzi, Semra Çoruh
Treatment of Boron Containing industrial Wastewater by Coagulation Sevda Eryılmaz, Burcu Şimşek Uygun, Mine Albek
Siprofloksasin ve Sülfametaksazol Antibiyotiklerinin İleri Biyolojik, Stabilizasyon Havuzu ve Yapay Sulak Alan Arıtma Tesislerindeki Akıbetleri Bilgehan Nas, Taylan Dolu
Kahramanmaraş İli Hacımustafa Köyü Tarımsal Amaçlı Kullanılan Sulama Sularının Analiz Raporlarının İrdelenmesi Cafer Hakan Yılmaz, Emre Babur
Anyonların İçme Kullanma Sularında İyon Kromatografisi ile Tayini ve Metot Validasyonu Figen Demli, Günnur Orhan, Aysun Dinçel, Hüseyin İlter

14 KASIM 2019 (3. GÜN)
ULUDAĞ AR-GE SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU

Bildiri Başlığı Yazar(lar)
09:00 - 10:30 OTURUM BAŞKANLARI: Doç. Dr. Defne Öcal Kaplan
Doç. Dr. Hülya Yücel
Denizel Mikroplastik Kirliliği Ve Zararları İfakat Tülay Çağatay, Kerem Gökdağ
Antalya Körfezi Derin Deniz Balıkçılık Alanları Sedimentlerinin Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi Süleyman Fatih Özmen, Olgaç Güven
Denizel Ortamda Mikroplastik Kirliliğinn Tespitinde Kullanılan Yöntemler ve Antalya Körfezinde Mikroplastik Kirliliğine Yönelik Devam Eden Çalışmalar Olgaç Güven, İdrıs Koraltan, Sinan Mavruk
The impact Of Polystyrene Microplastics On Physiological Activities Of The Marmara Sea Calanoid Copepods: Preliminary Results Melek  İşinibilir Okyar, Leonid Svetlichny, Ezgı E. Türkeri, Ahmet E. Kıdeyş
Doğal Maden Sularından Ve Doğal Kaynak Sularında Orijijnal Saflık (Original Purity) Parametrelerinden Olan Tatlandırıcı Kalıntılarının Analizi Yağmur Oruç
10:30 - 11:00 ÇAY-KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Ahmet Ergin
Prof. Dr. Mücahit Eğri
Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Su Kullanımı Durumu, Bir Kesitsel Çalışma Elif Ateş, Şükriye Karagöl, Abdullah Kaan Kurt, Turan Set
2009-2018 Yılları Arası On Yıllık Süreç İçinde Dünya Çapında Meydana Gelmiş Kolera Salgınlarının Değerlendirilmesi Mehmet Uyar, Elif Nur Yildirim Öztürk, Tahir Kemal Şahin
Suda Boğulmaya Bağlı Ölümler: Retrospektif Otopsi Çalışması Nazım Ercüment Beyhun, Hüseyin Çetin Ketenci, Medine Gözde  Üstündağ, Cansu Ağralı  Gündoğmuş, Murat  Topbaş, Halil Boz
Gıda ve Su Kaynaklı Zoonotik Bir Hastalık Olarak Giardiazis’in Türkiye’de ve Dünyada Mevcut Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Başak Hanedan
Yataklı Sağlık Kurumlarında Rutin Lejyoner Hastalığı Kontrollerinin Eğitim Müdahalesi Sonucu Değerlendirilmesi: Sakarya İli Örneği Selin Çokluk
Kayseri'de Yüzme Havuzlarına Yönelik Yapılan Takip Ve Denetim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Ali Ramazan Benli, İsmail Kılıç, Hacı Bedir, Ali Özdoğan, Mustafa Güç
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:30 OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Cihad Dündar
Dr. Öğr. Üyesi Elif Ateş
İklim Değişikliğinin Su Havzalarında Yarattığı Politik, Ekolojik ve Sosyal Etkiler: Orta Asya Örneği Ahmet Altın, Süreyya Altın
Halk Sağlığı Açısından Yaşam Döngüsü Analizi ve Çevresel Etki Beyanlarında Suyun Etkileniminin Değerlendirilmesi Ferhat Yıldız, Emine Didem Evci Kiraz
Ekolojik Ayak İzi, Su Ayak İzi ve Besin Piramidi-Çevresel Piramit Arasındaki İlişkiler Emine Faydaoğlu
İleri Su Arıtma Yöntemi Seçimi Ve Karşılaştırmalı Maliyet Analizi İlkay Utku, İsmail Koyuncu
The Evaluation of Land Use Change İmpact on The Namazgah Dam Basin: Results Of The Modeling Study Support To Better Management Scenario Ayfer Özdemir
HES Projelerinin Olumsuz Çevresel Etkileri Üzerinde Alınacak Önlemler ve Koruma Eylemleri:  Kılıçlı Regülatörü Ve Hes Projesi Örneği Öner Demirel, Osman Üçüncü
15:30 - 16:00 ÇAY-KAHVE ARASI
16:00 - 17:30 OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Durduran
Türkiye’deki İçme Suyu Kaynakları ve Arıtma Tesislerinde Siyanobakteri Risklerinin Değerlendirilmesi Ayça Oğuz Çam, Reyhan Akçaalan Albay, Latife Köker Demo, Arife  Özüdoğru, Yakup Karaaslan, Bilal Dikmen, Meriç Albay
Sulardaki Tat ke Kokunun Mikrobiyal Kaynakları: Sapanca Gölü Örneği Zuhal Tunç Zengin, Reyhan  Akçaalan , Latife  Köker, Meriç  Albay
KTÜ Farabi Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Hasta Yakınlarının Su Tüketimleri ve Etkileyen Faktörler İrem Dilaver, Murat Topbaş, Kübra Şahin, Medine Gözde Üstündağ, Gamze  Çan, Nazım Ercüment  Beyhun, Sevil Turhan
112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Su Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi İskender Gün, İsmet  Çelebi
Balıkçıların Tırnak Örneklerinde Bazı Element Düzeylerinin Değerlendirilmesi Büşra Parlak Somuncu, Murat Topbaş, Meriç Albay, Derya Çamur, Hüseyın İlter, Ferruh Niyazi Ayoğlu, Ahmet Altın, Murat Can, Yusuf Demirtaş, Bılgehan  Açıkgöz, Fatih Aydın

15 KASIM 2019 (4. GÜN)
DAMLA SALONU

09:00 - 10:30 SU VE TOPLUMSAL HESAP VERİLEBİLİRLİK
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Cengiz TÜRE Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Toplumsal Hesap Verilebilirlik Doç. Dr. Pınar GEDİKKAYA BAL Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Su Konusunda Toplumsal Hesap Verilebilirlik ve Sağlık Bakanlığı Dr. Hüseyin İLTER Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı
Havza Ölçekli Planlarda Paydaş Katılımı ve Şeffaflık Aylin OKULDAŞ ÇETİN Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
10:30 - 11:00 ÇAY-KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 SU, GÖÇ VE TURİZM
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı (Emekli)
Bir Sarmal: Antropojenik İklim Değişikliği ve Su Kıtlığı Bağlamında Göçler ve Göçlerin Oluşturduğu Su Sorunları Merve Suzan ILIK BİLBEN Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı
Turizm ve Su ile İlişkili Hastalıkların Yönetimi Prof. Dr. Nazım Ercüment BEYHUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Göç ve Su ile İlişkili Hastalıkların Yönetimi Prof. Dr. Melikşah ERTEM Sağlık Bakanlığı SIHHAT Projesi Saha Gözlemcisi
Göçmenler ve Turistler İçin Su Okuryazarlığı Prof. Dr. Ahmet ERGİN Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:30 KAPANIŞ

15 KASIM 2019 (4. GÜN)
PARK CAM SALONU

09:00 - 10:30 SU KAYNAKLI BULAŞICI HASTALIKLAR
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Su İle İlişkili İshalli Hastalıkların Kontrolü: Dünden Yarınlara Prof. Dr. Erkan PEHLİVAN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Tek Sağlık Kapsamında Suyun Önemi Prof.Dr. Ender YARSAN Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi
İçme Suları ve Tularemi Dr. Öğr. Üyesi Mestan EMEK Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Vektörlerle Bulaşan Su Kaynaklı Hastalıklar ve Yönetimi Prof. Dr. Abdullah İNCİ Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi
10:30 - 11:00 ÇAY-KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 MAVİ BAYRAK UYGULAMALARI
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Fevziye ÇETİNKAYA Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Sağlık Bakanlığı Mavi Bayrak Çalışmaları Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
Ülke Turizmi Açısından Mavi Bayrak Dr. Müge ŞANAL Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi Harun HAŞİMOĞLU Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanlığı
Türkiye'de Mavi Bayrak: Tarihçesi, Önemi Almıla KINDAN CEBBARI TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı)
Dünya’da En Çok Tanınan Eko-Etiket, Mavi Bayrak Dareia Nefeli VOURDOUMPA FEE (Foundation for Environmental Education)
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

15 KASIM 2019 (4. GÜN)
ULUDAĞ PREMIUM SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU

Bildiri Başlığı Yazar(lar)
09:00 - 10:30 OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Osman Günay
Doç. Dr. Lütfi Saltuk Demir
Aydın İl Merkezi Üniversite Hastanesinde Çalışan Sağlık Dışı Personelin Ambalajlı Su Kullanımı Hakkında Bilgi Tutum Ve Davranışları Esra Çelik, Emine Didem Evci Kiraz
Bir Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Eğitim Alan Öğrencilerinin İçme Kullanma Suyu Tercihleri ve Nedenleri Ayşe Taş, Pelin Bilgin Kahveci, Emine Didem Evci Kiraz
Antalya Kent Plajlarının Deniz ve Plaj Kumu Kalitesinin Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi Gönül Tuğrul İçemer, Aysegül  Pekyılmaz Topaloğlu
Türkiye’de Kaplıca Sularından İzole Edilen Ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Mantar Ve Amip Türlerinin Saptanması Ve Genotiplendirilmesi Serpil Değerli, Naci Değerli, Derya Çamur, Hüseyın İlter
Burdur İli Bucak İlçesi, Akut Gastroenterit Vaka Artışı İnceleme Raporu Sevinç Sütlü, Hatice Şevk, Ayşen Til
Tuleremi Vaka Sayılarının Meteorojik Verilerle Değişimi Umut Otlu, Durmuş Zararsız
10:30 - 11:00 ÇAY-KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Erkan Pehlivan
Dr. Öğr. Üyesi Mestan Emek
The Effect Of Size And Lysis Method On The RNA/DNA Ratio Of A Larval Marine Fish Çağıl Coşkun, Sinan Mavruk
Heavy Metal Levels in Muscle Tissues Of Trachurus Mediterraneus And Merlangius Merlangus From Marmara Sea, Turkey Latife Köker, Fatih Aydın, Özcan Gaygusuz, Reyhan Akçaalan, Derya Çamur, Hüseyın İlter, Ferruh N. Ayoğlu, Ahmet Altın, Murat Topbaş, Meriç Albay
Sintine Sularının Yönetimi Ve Risk Değerlendirmesi Gönül Tuğrul İçemer,  Ömer Harun Özkaynak
Bireylerin Su Ürünü Tüketimine Bağlı Aldıkları Bazı Element Düzeyleri Saç ve Tırnak Örneklerindeki Element Düzeyleriyle İlişkili midir? Murat Topbaş, Derya Çamur, Meriç Albay, Hüseyın İlter, Ferruh Niyazi Ayoğlu, Murat Can, Ahmet Altın, Latife Köker, Büşra Parlak Somuncu, Yusuf Demirtaş, Reyhan Akçaalan, Özcan Gaygusuz, Bilgehan Açıkgöz, Fatih Aydın, Zuhal Tunç Zengin

15 KASIM 2019 (4. GÜN)
ULUDAĞ AR-GE SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU

Bildiri Başlığı Yazar(lar)
09:00 - 10:30 OTURUM BAŞKANLARI: Doç. Dr. Yelda Türk
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Küçükkendirci
Develi Havzası Kuzey Kesiminde Yeraltı Sularında Arsenik Kirliliği Tespiti ve Kirliliğe Karşı DSİ Tarafından Alınan Önlemler Çiğdem Yücel, Şebnem Arslan, Mehmet Çelik
Ekosistem Temelli Yaklaşım ile Sucul Ekosistem Yönetim Planlarının Oluşturulması:  Homa Lagünü (İzmir Körfezi) Örneği Meriç Halide Boyar, Uğur Sunlu
A Different Perspective in  Water Quality Monitoring Of Drinking Water Reservoirs: Zooplankton Zeynep Dorak, Latife Köker, Özcan Gaygusuz, Cenk Gürevin, Reyhan Akçaalan, Meriç Albay
Su Laboratuvarlarının TS EN ISO/IEC 17025 Standart Revizyonu İle Değişimleri Pınar Kaynar
Preliminary Study On Contrasting Bacterial Community Structures in Shallow And Deep Lakes: Manyas vs İznik Emine Gözde Özbayram, Dr. Latife Köker Demo, Meriç Albay, Orhan İnce, Reyhan Akçaalan
10:30 - 11:00 ÇAY-KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Meriç Albay
Prof. Dr. Ender Yarsan
Evaluation Of Borcka (Artvin /Turkey) Dam Lake Trophic Status Using By Trophic State index Method Ayla Bilgin
Sintine Sularının Yönetimi Ve Risk Değerlendirmesi Gönül Tuğrul İçemer, Ömer Harun Özkaynak
Some Heavy Metal Levels of Fish Species (Vimba Vimba, Tinca Tinca, Scardinus Erythrophthalmus) Caught in Sapanca Lake, Turkey Ali Bilgili, Hasan Hüseyin Ünal, Mehmet Özdemir, Ahmet Aydın, Mustafa Kemal Başaralı
Some Heavy Metal Levels in Fish Samples Caught in Sakarya River, Turkey Ali Bilgili, Hasan Hüseyin Ünal, Mehmet Özdemir, Ahmet Aydın, Mustafa Kemal Başaralı