BİLDİRİ ÖDÜLLERİ VE SEÇİLEN BİLDİRİLERİN DERGİLERDE YAYIMLANMASI İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER


Kongremizde sunulan bildiriler Kongre Düzenleme ve Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede Kongre Bildiri Değerlendirme Ölçütleri’ne göre yapılan puanlamalar ve kongrede Sözlü/ Poster bildiri sunumları sırasında yapılan puanlamalar temel alınacaktır. Değerlendirme sonucunda aşağıda gösterilen bilim dalları ve alanlar için ayrı ayrı 3 adet “En İyi Sözlü Bildiri” ve 3 adet “En İyi Poster Bildiri” ödül belgesi verilecektir.

 1. Tıp ve Sağlık Bilimleri
 2. Çevre Bilimleri ve Çevre Teknolojileri
 3. Deniz Bilimleri ve Ekoloji
 4. Fen Bilimleri
 5. Sosyal Bilimler
 6. Çok Paydaşlı Bildiriler (En az 3 ve üzeri bilim dalının/kurumun ortak yaptığı çalışmalar)
 7. Yerel Yönetimler
 8. Yer Bilimleri

Kongremizde sunulan bildiriler, kongre bildiri sistemindeki son hali ile kongre e-kitabında yayımlanacaktır.

Ayrıca Kongre Düzenleme ve Bilim Kurulu tarafından seçilecek bildiriler aşağıdaki dergilerde tam metin olarak yayımlanacaktır.

***Not:

 1. Bildiriler, Düzenleme ve Bilimsel Kurul tarafından oluşturulacak jüriler tarafından seçilecektir.
 2. Kongrede sunulan çalışmalar (sözlü ya da poster) adı geçen dergilerin yazım kurallarına, bilimsel ve etik değerlere uygun olması durumunda yayımlanacaktır.
 3. Dergilerde yayımlanmak üzere seçilecek bildiriler, kongre sonrasında sorumlu yazara e-posta yoluyla bildirilecektir. Sorumlu yazarın kabul etmesi durumunda makaleler en geç 30 gün içerisinde derginin yazım kurallarına uygun şekilde Kongre Bilimsel Sekreteryası’na gönderilmesi gerekmektedir.
 4. Dergilerde yayımlanmak üzere seçilecek bildirilerle ilgili tüm süreçler Kongre Bilimsel Sekreteryası tarafından yürütülecek olup, dergi yönetimi ile iletişime geçilmemesi gerekmektedir.

Dergi Yer Aldığı İndexler Yayımlanacak Makale Sayısı
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY (JEPE)
 • Science Citation Index Expanded
 • Web of Science
 • GEOBASE
 • Scopus
 • CABI
 • Ulrich database,
 • Chemical Abstracts,
 • Referativnii Jurnal ‘Khimiya’
 • Scimago Journal & Country Rank (SJR)
 • Google Scholar
 
15
TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ
 • CAB Abstracts (Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases
 • Diagnosis of Human Diseases
 • Tropical Diseases Bulletin
 • Global Health
 • AgBiotech
 • Veterinary Abstracts
 • Food Contamination
 • Residues and Toxicology
 • Human Toxicology and Poisoning) DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • Index Copernicus
 • CAS (Chemical Abstracts Service) Google Scholar
 • Google
 • Open J-Gate
 • Ulrichsweb and Serials Solutions NewJour
 • Genamics JournalSeek
 • Academic Journals Database
 • Scirus Scientific Database
 • Ovid Link Solver
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
 • EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS)
 • Libsearch Medoanet
 • SCOPUS
 • Türkiye Atıf Dizini
 • Türk-Medline
 • TUBITAK-ULAKBIM TR DİZİN
 
60
AQUATIC SCIENCES AND ENGINEERING
 • DOAJ
 • TUBITAK-ULAKBIM TR DİZİN
 • SCILIT
 • Google Scholar
 • ASOS INDEX
 • OPENAIRE
 
50
TURKISH JOURNAL OF OCCUPATIONAL / ENVIRONMENTAL MEDICINE AND SAFETY  (TURJOEM)
 • Google Scholar
 
60
KONGREYE KALAN SÜRE
DUYURULAR
 • 'Suya Dair' özgün sloganlarınızı bekliyoruz.Son katılım tarihi 01 Kasım 2019. Katılım için tıklayınız.
 • Su ve Sağlık Kongresi fotoğraflarınızla renkleniyor.Son katılım tarihi 04 Ekim 2019 saat 23:00. Fotoğraflarınızı göndermek için tıklayınız.
 • Kongremizde sunulan 15 bildiri yapılacak değerlendirme sonrasında Science Citation Index Expanded'da indekslenen JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY (JEPE)'de yayım hakkı kazanacaktır.
 • Kongremizde sunulan 60 bildiri yapılacak değerlendirme sonrasında ulusal ve uluslararası alan indekslerinde dizinlenen TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ'nde yayım hakkı kazanacaktır.
 • Kongremizde sunulan 50 bildiri yapılacak değerlendirme sonrasında ulusal ve uluslararası alan indekslerinde dizinlenen AQUATIC SCIENCES AND ENGINEERING'de yayım hakkı kazanacaktır.
 • Kongremizde sunulan 60 bildiri yapılacak değerlendirme sonrasında ulusal ve uluslararası alan indekslerinde dizinlenen TURKISH JOURNAL OF OCCUPATIONAL / ENVIRONMENTAL MEDICINE AND SAFETY'de yayım hakkı kazanacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER
Son bildiri gönderim tarihi: 30 Ağustos 2019
Erken kayıt son günü: 30 Ağustos 2019
Fotoğraf yarışması son katılım tarihi: 04 Ekim 2019
Fotoğraf yarışması seçici kurulunun toplanması ve sonuçların bildirimi: 11 Ekim 2019
Slogan yarışması son katılım tarihi: 01 Kasım 2019
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR