Onursal Başkan

Dr. Ahmet DEMİRCAN
T.C. Sağlık Bakanı 


Kongre Başkanları

Dr. Hüseyin İLTER
T.C. Sağlık Bakanlığı
Halk Sağlığı Genel Müdürü


Prof. Dr. Çağatay GÜLER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi


Onursal Kurul

Prof. Dr. Süleyman BAYKAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü 


Prof. Dr. Mahmut AK
İstanbul Üniversitesi Rektörü 


Yusuf BÜYÜK
İLBANK Genel Müdürü 


Kongre Yöneticileri

Prof. Dr. Murat TOPBAŞ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı 


Uzm. Dr. Derya ÇAMUR
T.C. Sağlık Bakanlığı
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü