Duyurular Duyurular


Kayıt Olmayı Unutmayınız... Detaylı bilgi için tıklayınız...          Bildiri Ödülleri açıklandı... Detaylı bilgi için tıklayınız...          TÜBİTAK "Yurtiçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği"... Detaylı bilgi için tıklayınız...


BİLİMSEL PROGRAM

14 ŞUBAT 2017 (1. GÜN)
A SALONU
10.00 - 12.30 AÇILIŞ PROGRAMI

12.30 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ 
14.00 - 15.30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE SU YÖNETİMİ  OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Çağatay GÜLER
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Menderes TÜREL Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Kadir TOPBAŞ Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa ÇELİK Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
İbrahim KARAOSMANOĞLU Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
Yusuf Ziya YILMAZ Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
15.30 - 16.00  ÇAY-KAHVE ARASI
16.00 - 17.30 İÇME SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
İçme Suyu Dezenfeksiyonunda Yeni Yaklaşımlar Prof. Dr. Murat TOPBAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
İçme Suyu Dezenfeksiyonunda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
İçme Sularının Dezenfeksiyonda THM Sorunu ve Giderimi Rick BACON Aqua Metrology Systems Ltd. (AMS), CEO
İçme Suyu Dezenfeksiyonunda Yeni Tanı ve İzlem Teknolojileri  Dr. Yıldız ULUDAĞ TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)
17.30 - 17.45 ÇAY-KAHVE ARASI 
17.45 - 19.00 KENTLERE SU SAĞLANMASI OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Nur BARAN AKSAKAL
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Dünyada Güvenli İçme Suyuna Erişim Dr. Pavel URSU Dünya Sağlık Örgütü
Türkiye Temsilcili
Kentlere Su Sağlanmasında İLBANK’ın Vizyon ve Misyonundaki Yeni Yaklaşımlar  Yusuf Alp SEKMEN İLBANK Genel Müdürlüğü
Bütünleşik Şehir Bölge Planlarında Su Havzalarının Korunumu ve  Örnekleri Doç. Dr. Yelda TÜRK Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Kentlerdeki Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Su Korunumu ve İyi Uygulama Örnekleri Prof. Dr. Öner DEMİREL Karadeniz Teknik Üniversitesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
14 ŞUBAT 2017 (1. GÜN)
B SALONU
16.00 - 17.30 DENİZ, YÜZME SULARI VE SAĞLIMIZ: TEHLİKELİ (zararlı) CANLILAR VE BİYOTOKSİNLER  OTURUM BAŞKANI:
Doç. Dr. N. Ercüment BEYHUN
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Yüzme sularında Siyanotoksin Kaynaklı Sorunlar ve Risk Yönetimi Prof. Dr. Reyhan Akçaalan ALBAY  İstanbul Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi 
Siyanotoksinlerin Arıtımında Yenilikler Jordi ARAGONES CARUS Corporation, İspanya
Avrupa Birliği Yüzme ve İçme Suları Direktiflerinde Siyanobakteri  Dr. Ingrid CHOROS Federal Environmental Agency, Almanya 
Ülkemiz Sularında Bulunan Deniz Canlıları ve İnsanlarda Yarattığı Potansiyel Sağlık Sorunları Prof. Dr. Melek İŞİNİBİLİR OKYAR İstanbul Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi 
17.30 - 17.45 ÇAY-KAHVE ARASI 
17.45 - 19.00 SU VE TOPLUM SAĞLIĞI OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Erkan PEHLİVAN
İnönü Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Su Kesintileri, Halk Sağlığı Sorunları ve Alınacak Önlemler Doç. Dr. Elçin BALCI Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Sukıt Alanlarda Halk Çeşmelerinin Önemi,  Halk Sağlığı Sorunları ve Kontrolü Doç. Dr. İskender GÜN Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Turizm ve Su Sağlığı Doç. Dr.Gülçin YAPICI Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Tarım Çalışanlarında Su Tüketimi ve Su Hijyeni  Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK  Harran Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
14 ŞUBAT 2017 (1. GÜN)
C SALONU
16.00 - 17.30
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
17.30 - 17.45 ÇAY-KAHVE ARASI 
17.45 - 19.00
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
15 ŞUBAT 2017 (2. GÜN)
A SALONU
09.00 - 10.30 SU KAYNAKLARI VE KORUNMASI OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Ali BİLGİLİ 
Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Su Kalitesi ve Kaynaklarının Güvenliği ve Güvenilirliği  Dr. Caner ZANBAK Balkan Environmental Association (B.EN.A.) Başkan Yardımcısı
Su Kaynaklarının Korunmasında ve İçme-Kullanma Suyu Temininde Ormanların Rolü Prof. Dr. Selahattin KÖSE  Karadeniz Teknik Üniversitesi
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Anabilim Dalı
Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi İçin Su Tasarrufunun Önemi ve Uygulama Modelleri  Dr. Beyhan OKTAR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
10.30 - 11.00 ÇAY-KAHVE ARASI 
11.00 - 12.30 İÇME SULARINDA ARSENİK SORUNU OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ
Hacettepe Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü 
İçme Sularında Arsenik Sorunu ve Olası Sağlık Etkileri Prof. Dr. Nur BARAN AKSAKAL Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Bangladeş Yeraltı Sularında Arsenik Kirliliğinin Giderilmesinde Durum Prof. Feroze AHMED Stamford University Bangladesh, Bangladeş
İçme - Kullanma Sularında Arsenik Sorunu ve Nanoteknolojik Arsenik Arıtımı  Prof. Dr. Ayşegül PALA Dokuz Eylül Üniversitesi
Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
İçme - Kullanma Sularında Arsenik Arıtım Tesislerinin İşletiminde Yenilikler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ferdağ ORUÇ BABUÇCU İLBANK Genel Müdürlüğü
12.30 - 14.00  ÖĞLE YEMEĞİ 
14.00 - 15.30 SULARDAKİ MİKRO KİRLETİCİLER, BULUNUŞU, KAYNAKLARI, EKOSİSTEME VE SAĞLIĞA ETKİSİ  OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Ali BİLGİLİ 
Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
Sularda PAH Kirliliği, Kaynakları ve Ekosisteme Etkisi Prof. Dr. Oya OKAY İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Türkiye’de İçme Sularında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar Uzm. Dr. Derya ÇAMUR Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı 
Türkiye’de İçme Sularında Ağır Metaller Dr. Hüseyin İLTER   Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çevre Sağlığı Daire Başkanı
İçme Suyu İçeriğindeki PCB, PAH ve Ağır Metaller ve Sağlık Etkileri Yrd. Doç. Dr. Berrin SERDAR  University of Colorado, Colorado School of Public Health, Department of Environmental and Occupational Health, ABD
15.30 - 16.00 ÇAY-KAHVE ARASI 
16.00 - 17.30 AMBALAJLI SUDA AR-GE VE İNOVASYON OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Su İçin İnovasyon Ufuk BATUM Ventures & Mentors League, CEO
Ambalajda Sürdürülebilir İnovasyon  Kevin HYDE COCA-COLA Company, Belçika
Su Ambalajında Geri Dönüşüm ve Çevreye Etkisi Yaşar Nadir ATİLLA  ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı)
17.30 - 17.45 ÇAY-KAHVE ARASI 
17.45-19.00 SU AYAK İZİ  OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Murat TOPBAŞ
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Su Ayak İzi ve Ekolojik Önemi Prof. Dr. Cengiz TÜRE Anadolu Üniversitesi
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Türkiye'de Su Ayak İzi Alev ADIGÜZEL Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Endüstride Su Ayak İzi: İlaç ve Kozmetik (Farmasötik) Sektörü Prof. Dr. Sena SEZEN Karadeniz Teknik Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
21.00-22.00 ÇAĞATAY GÜLER'LE MİZAH SAATİ
15 ŞUBAT 2017 (2. GÜN)
B SALONU
09.00 - 10.30 SAĞLIK KURUMLARINDA SU YÖNETİMİ OTURUM BAŞKANI:
Dr. Mehmet TAHİROĞLU
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı
Hastanelerde Su ve  Atık Su Yönetimi  Prof.Dr. Ahmet ALTIN Bülent Ecevit Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Yeşil Hastanelerde "Su" Prof. Dr. Haydar SUR  Üsküdar Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Hastane Acil Eylem Planlarında İçme -Kullanma Suları ile Atıksu Yönetimi Doç. Dr. Mustafa AKSOY Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Ankara 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Hastanelerde Su Tasarrufu Önlemleri ve Sağlık Yöneticilerinin Rolü  Doç. Dr. Ali ÖZER İnönü Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
10.30 - 11.00 ÇAY-KAHVE ARASI 
11.00 - 12.30 SU VE KÜLTÜREL VARLIKLAR OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Muhsin AKBABA
Çukurova  Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Antik Dönemde Kentleşme Olgusu ve Suyun Rolü Yrd. Doç. Dr. Sedat AKKURNAZ Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi 
Barajlar ve Arkeoloji Doç. Dr. Necmi KARUL İstanbul Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü 
Tarihi Su Yapıları Açısından Türkiye’nin Dünyadaki Yeri ve Önemi Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALKAN Dokuz Eylül Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları Anabilim Dalı 
Toplumların Gelişiminde Suyun Sosyolojik Rolü Prof. Dr. Fevziye ÇETİNKAYA Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
12.30 - 14.00  ÖĞLE YEMEĞİ 
14.00 - 15.30 SU TÜKETİMİ VE TOPLUM EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI OTURUM BAŞKANI:
Prof.Dr. Sabahat TEZCAN
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı (Emekli Öğretim Üyesi)
Su Tüketimi ile İlgili Toplum Eğitiminin Önemi ve Yöntemleri  Prof. Dr. Burcu TOKUÇ Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Su Tüketimine Yönelik Toplum Eğitimlerinde Medyanın Rolü Yrd. Doç. Dr. Yasemin DURDURAN Necmettin Erbakan Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Su Tüketimin Rasyonel Hale Getirilmesinde  Sosyal Sorumluluk Projelerinin Önemi: Türkiye ve Dünya'dan Örnekler Sibel YARAR ARB-Absolute Relationship Building
Türkiye'deki Su Tüketim Alışkanlıkları, Son Durum Doç. Dr. Nazan YARDIM  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanı
15.30 - 16.00 ÇAY-KAHVE ARASI    
16.00 - 17.30 SU TAŞKINLARI - SU BASKINLARI VE SAĞLIK SORUNLARI OTURUM BAŞKANI:
Doç. Dr. Mustafa AKSOY
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Ankara 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Ülkemizde ve Dünyada Su Taşkın Sorunları ve Kontrolü Doç.Dr. Gülay ONUŞLUEL GÜL  Dokuz Eylül Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları Anabilim Dalı 
Sel ve Su Taşkınlarında  Ortaya Çıkan Sağlık Sorunları ve Yönetimi   Prof. Dr. S.Erhan DEVECİ Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Taşkınlarda Yerel Yönetimlerin Rolleri, Deneyimleri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı
Ülkemizden Sağlık Riskleri Yönüyle Su Taşkın ve Su Baskın Deneyimleri: Trabzon Örneği Dr. Köksal HAMZAOĞLU Trabzon Halk Sağlığı Müdürü
17.30 - 17.45 ÇAY-KAHVE ARASI     
17.45-19.00 ACİL VE AFETLERDE SU YÖNETİMİ OTURUM BAŞKANI:
Prof.Dr. Muhsin AKBABA
Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Kimyasal ve Biyolojik Teröre Karşı Şebeke Sistemlerinde Alınabilecek Önlemler Yrd. Doç. Dr. Osman ÜÇÜNCÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalı
Acil ve Afetlerde Kitlesel Su Temini ve Sanitasyonu Yrd. Doç. Dr. Mehmet UYAR  Necmettin Erbakan Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Afetlerde İçme Kullanma Suları ile Atıksuların Arıtım Stratejileri ve Teknolojik Gelişmeler Prof. Dr. Şükrü ASLAN  Cumhuriyet Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
15 ŞUBAT 2017 (2. GÜN)
C SALONU
09.00 - 10.30


SERBEST KÜRSÜ: BELEDİYELER


10.30 - 11.00 ÇAY-KAHVE ARASI 
11.00 - 12.30


SERBEST KÜRSÜ: BELEDİYELER


12.30 - 14.00  ÖĞLE YEMEĞİ 
14.00 - 15.30


SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU


15.30 - 16.00 ÇAY-KAHVE ARASI 
16.00 - 17.30


SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU


17.30 - 17.45 ÇAY-KAHVE ARASI 
17.45-19.00


SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU


16 ŞUBAT 2017 (3. GÜN)
A SALONU
09.00 - 10.30 SULARDA ORTAYA ÇIKAN BİYOTOKSİNLER, GENEL ÖZELLİKLERİ VE YÖNETİMİ  OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Uğur SUNLU 
Ege Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi 
Siyanobakteriyal Patlamalar ve Toksin Oluşumunda Su Yönetimi: Basit Araştırmalardan Politika Geliştirmeye   Prof. Geoffrey A. CODD Dundee University, School of Life Sciences and Stirling University, School of Natural Sciences, İskoçya 
Sudaki Uçucu ve Koku Verici Siyanobakteri Bileşiklerinin Analizine Yönelik Stratejiler Dr. Triantafyllos KALOUDİS Athens Water Supply and Sewerage Company (EYDAP-SA) Organic Micropollutant Laboratory, Yunanistan 
Suyun Siyanobakteriyel Toksinlerden Arıtılmasına Yönelik Son Gelişmeler Dr. Hiskia ANASTASIA  National Center for Scientific Research (NCSR "Demokritos"), Department of Physical Chemistry, Yunanistan 
İçme Suyu Rezervuarlarında Siyanabakteri Giderimi Prof. Petra VISSER Amsterdam University, Hollanda 
10.30 - 11.00  ÇAY-KAHVE ARASI 
11.00 - 12.30 BİNA İÇİ SU YAPILARI OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Yeşil Binalarda  "Su"  Prof. Dr. Olcay KINCAY Yıldız Teknik Üniversitesi
Makine Fakültesi, Isı ve Termodinamik Anabilim Dalı
Binalarda Yağış Sularının Kullanımı ve İnsani Tüketim Amaçlı Kullanım Yöntemleri Doç. Dr. Gülten MANİOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Su Güvenliği Planlarında Binaiçi Su Yapıları Dr. Enrico VESCHETTI National Health Institute of Italy
Department of Environmental Health, İtalya 
Gizli Tehlike: Bina İçi Su Yapıları ve Sağlık İlişkisi Öğr. Gör. Dr. Ahmet SOYSAL Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Bina İçi Su Yapılarındaki Sorunlar ve Düzeltme Çalışmaları: Ankara Büyükşehir Belediyesi Deneyimleri Nurullah Said YEKEN Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Su Arıtma Tesisleri Daire Başkanı 
12.30 - 14.00  ÖĞLE YEMEĞİ 
14.00 - 15.30 SU İLE İLGİLİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OTURUM BAŞKANI:
Doç. Dr. İskender GÜN
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Şehir İçme Suyu Şebekelerinde Görevli Personelde İSG  Prof. Dr. Alp ERGÖR Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Kanalizasyon Sistemleri ve Atıksu Tesislerinde Çalışanlarda İSG Prof. Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU  Bülent Ecevit Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Ambalajlı Su Sektöründe Çalışanlarda İSG Bade CEBECİ Erikli & Nestle Waters, Türkiye
Balıkçılarda ve Gemicilerde İSG Doç. Dr. N. Ercüment BEYHUN Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
15.30 - 16.00  ÇAY-KAHVE ARASI 
16.00 - 17.15 AMBALAJLI SU SEKTÖRÜ   OTURUM BAŞKANI:
Dr. Hüseyin İLTER 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çevre Sağlığı Daire Başkanı 
Türkiye'de ve Dünya'da Ambalajlı Su Sektörü ve Gelişmeler  S. Serdar SEYHANLI  SUDER, Yönetim Kurulu Başkanı
Ambalajlı Su ve Tüketici Beklentileri Turhan ÇAKAR Tüketici Hakları Derneği, Genel Başkan
Acil ve Afetlerde Topluma Su Sağlanmasında Ambalajlı Suyun Önemi ve Atık Kontrolü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Saltuk DEMİR Necmettin Erbakan Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
17.15-17.30 ÇAY-KAHVE ARASI 
17.30 - 18.45 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: SU VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ OTURUM BAŞKANI:
Prof.Dr. Meriç ALBAY 
İstanbul Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi 
Küresel İklim Değişimlerinin Denizel Ekosistemler Üzerine Etkileri   Prof. Dr. Uğur SUNLU Ege Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi 
İklim Değişikliğinin Denizlerdeki Toksinlerin Artışı Üzerindeki Etkisi – Tetrodotoksin Örneği Prof. Luis BOTANA  University of Santiago de Compostella, İspanya
İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı  Dr. Rıfat PAMUK Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı  
20.30 - 23.00

GALA YEMEĞİ


16 ŞUBAT 2017 (3. GÜN)
B SALONU
09.00 - 10.30 SU İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Gamze ÇAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Vektörle Bulaşan Hastalıkların Kontrolünde Su Yönetimi Prof. Dr. Erkan PEHLİVAN İnönü Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Kaplıca ve Yüzme Havuzlarındaki Özgür Yaşayan Amipler ve Neden Oldukları Sağlık Sorunları Prof. Dr. Serpil DEĞERLİ Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı
Su Kaynaklarında Biyoterozim Riski, Yerel Yönetimlerin Rolü ve Sorumlulukları Doç. Dr. Selçuk KILIÇ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanı
10.30 - 11.00  ÇAY-KAHVE ARASI
11.00 - 12.30 İÇME KULLANMA SULARINDA KİMYASAL VE BİYOLOJİK RİSKLER OTURUM BAŞKANI:
Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı  
İçme-Kullanma Sularında Nitrat Sorunu ve Nitrat Arıtımında Yenilikçi Uygulamalar Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İçme-Kullanma Sularında Koku ve Tad Problemleri Prof. Dr. Meriç ALBAY İstanbul Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi 
Türkiye'de ve Dünya'da İçme ve Kullanma Sularında Tarımsal Biyositler ve Giderimi Doç. Dr. Selim SANİN Hacettepe Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Ekolojik Sanitasyon (ECOSAN) Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL  İstanbul Teknik Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü 
12.30 - 14.00  ÖĞLE YEMEĞİ
14.00 - 15.30 ATIKSULARDA GÖZ ARDI EDİLEN TEHLİKELER: FARMASÖTİK VE RADYOAKTIF SIVI ATIKLAR OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Sena SEZEN
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi 
Sularda Farmasötik Madde Kirliliği, Besin Ağı İçerisindeki Çevrimi  Doç. Dr. Fatma ÇEVİK Çukurova Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi
Sularda Endokrin Bozucu Kimyasallar ve Farmasötikler – Az Bilinen Ekotoksikolojik Etkileri ve Riskleri Prof. Ludek BLAHA  Masaryk University, Çek Cumhuriyeti 
Farmasötiklerin Gerçek Ölçekli Arıtma Tesislerindeki Davranışı: İstanbul Örneği Doç. Dr. Egemen AYDIN İstanbul Teknik Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü 
15.30 - 16.00  ÇAY-KAHVE ARASI
16.00 - 17.15 SU İLE İLİŞKİLİ SALGINLARIN  YÖNETİMİ OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Ali BİLGİLİ 
Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
Su ile İlişkili Salgınlarda Erken Uyarı Sistemi’nin Rolü ve Türkiye Deneyimleri  Dr. Ali GÖKTEPE Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Erken Uyarı-Cevap ve Saha Epidemiyolojisi Daire Başkanı 
Su Kaynaklı Rota ve Norovirus Salgınları: Türkiye Deneyimleri Dr. Mehmet Ali TORUNOĞLU Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Başkan Yardımcısı 
Su ile İlişkili Salgınlarda Toplum Eğitimi ve Yönetimi Prof. Dr. Gamze ÇAN Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
17.15-17.30 ÇAY-KAHVE ARASI
17.30 - 18.45 SU ANALİZ LABORATUVARLARI OTURUM BAŞKANI:
Doç. Dr. Mustafa Kemal BAŞARALI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı
Merkez Su Laboratuvarlarının Çalışma Esasları ve Akreditasyon Prensiplerine Dair Kazanımları Dr. Yıldırım CESARETLİ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanı
Halk Sağlığı Laboratuvarları ve Akreditasyon Hedefleri Dr. Edibe Nurzen BOZKURT Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanı
Su Laboratuvarlarında Hızlı Tanı Teknikleri ve Teknolojileri Ferhat YILDIRIM Santa Farma İlaç
16 ŞUBAT 2017 (3. GÜN)
C SALONU
09.00 - 10.30


SERBEST KÜRSÜ: BELEDİYELER


10.30 - 11.00  ÇAY-KAHVE ARASI 
11.00 - 12.30


SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU


12.30 - 14.00  ÖĞLE YEMEĞİ 
14.00 - 15.30

BELEDİYE PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİM:
SU DEPOLARININ TEMİZLİĞİ VE İÇME-KULLANMA SUYU DEZENFEKSİYONU


15.30 - 16.00  ÇAY-KAHVE ARASI 
16.00 - 18.30


BELEDİYE PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİM:
SU DEPOLARININ TEMİZLİĞİ VE İÇME-KULLANMA SUYU DEZENFEKSİYONU


17 ŞUBAT 2017 (4. GÜN)
A SALONU
09.00 - 10.30 SU ÜRÜNLERİ VE BESLENME OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. S. Erhan DEVECİ
Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Su Ürünlerinin Beslenmedeki Yeri ve Önemi Yrd. Doç.Dr. Derya DİKMEN Hacettepe Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Su Ürünlerinde Gıda Güvenliği Prof. Dr. Özkan ÖZDEN   İstanbul Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi 
Akuakültür Yolu ile Üretilen Balıkların Besin Değeri Bakımından Değerlendirilmesi Prof. Dr. Devrim MEMİŞ İstanbul Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi 
Su Ürünleri, Tüketimi ve Sağlık Etkileri Araştırma Yöntemleri ve Paylaşımı Prof. Dr. Sabahat TEZCAN Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı (Emekli Öğretim Üyesi)
10.30 - 11.00 ÇAY-KAHVE ARASI 
11.00 - 12.30 AMBALAJLI SULARDA YASAL DÜZENLEMELER  OTURUM BAŞKANI:
Av. Halil ŞEN 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
1. Hukuk Müşaviri 
Ülkemizdeki Ambalajlı Su Mevzuatı Uzm. Bio. Şenol YILMAZ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı 
Ambalajlı Suların Kalitesi ve Güvenliği: Mevzuat ve İyi Uygulamalar Nathalie BERIOT  EFBW (European Federation of Bottled Waters)
Ambalajlı Sularda İzin İşlemleri: Sektör Sorunları  Hüseyin KARAMEHMETOĞLU SUDER, Yönetim Kurulu Üyesi
12.30 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ 
14.00 - 14.45
ÇOCUKLARDA SU TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(Danone Hayat Oturumu)


Moderatör: Doç. Dr. Ömer Faruk BEŞER

Konuşmacılar:
Uzm. Dr. Ayşe AĞBAŞ
Dr. Erkan ERFİDAN
14.45 - 15.15

KAPANIŞ


17 ŞUBAT 2017 (4. GÜN)
B SALONU
09.00 - 10.30 KAYNAKTAN MUSLUĞA SU GÜVENLİĞİ PLANLARI OTURUM BAŞKANI:
Doç. Dr. Mustafa Kemal BAŞARALI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı  
Dünya Sağlık Örgütü İçme Suyu Kalitesi Rehberinde Su Güvenliği Planı Yaklaşımı Oliver SCHMOLL World Health Organization Regional Office for Europe, European Centre for Environment and Health, Water and Sanitation (WSN), Programme Manager
İçme Suyunda Su Güvenliği Planları: Temel Prensipleri ve Uygulanması Dr. Luca LUCENTINI       National Health Institute of Italy
Department of Environmental Health, İtalya 
İtalya’daki WSPs uygulamaları  Dr. Enrico VESCHETTI National Health Institute of Italy
Department of Environmental Health, İtalya 
Yeni Direktif: 2015/1787 neler getiriyor? Dr. Pierre CHANTREL  International Office for Water, Fransa 
10.30 - 11.00 ÇAY-KAHVE ARASI 
11.00 - 12.30 SAĞLIK KURULUŞLARINDA SU KAYNAKLI SAĞLIK RİSKLERİ OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU 
Bülent Ecevit Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Sağlık Kurumlarında Legionella Sorunu ve Epidemiyolojisi  Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL Ahi Evran Üniversitesi
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
Sağlık Kurumlarında Su Kaynaklı Legionella Salgınlarında Halk Sağlığı Yaklaşımı Yrd. Doç.Dr. Özlem TERZİ Ondokuzmayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Sağlık Kurumlarında Legionella Risk Yönetimi Yaklaşımı Dr. Günseli Tuba KABAKÇI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı 
Hastanelerde Legionella Numune Alma ve Laboratuvarda Analiz Yöntemlerinde Yenilikler  Dr. Selin NAR ÖTGÜN KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)
12.30 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ 
17 ŞUBAT 2017 (4. GÜN)
C SALONU
09.00 - 10.30

SERBEST KÜRSÜ: BELEDİYELER


10.30 - 11.00 ÇAY-KAHVE ARASI
11.00 - 12.30

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU


12.30 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ